Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Öğretim Üyesi > Uşak Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor

Uşak Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor

Akademik Portal, Uşak Üniversitesi

* Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar;
1) İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5) 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

** Adayların salt okunur USB/CD/DVD’ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

**Son Başvuru Tarihi: 21.09.2021 mesai bitimine kadardır.

Kadro No Unvan Derece Birim Bölüm Program/Anabilim
/Anasanat Dalı
Adet İlan Açıklaması
154461 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ 1 Doktorasını Sınıf Öğretmenliği alanında yapmış olmak ve Probleme Dayalı Öğrenmenin Kavram Yanılgılarına Etkisi
konusunda bilimsel çalışması olmak.
154196 DOÇENT 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER 1 Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak.
154193 PROFESÖR 1 İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK GENEL GAZETECİLİK 1 Doçentliğini Medya ve Gazetecilik veya İletişim çalışmaları alanında almış olmak.
154910 DOÇENT 3 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BİNA BİLGİSİ 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
154447 DOÇENT 1 MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİRCİLİK 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
154892 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ŞEHİRCİLİK 1 Doktorasını ilgili anabilim dalında yapmış olmak.
154164 PROFESÖR 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak ve Kompozit ve Nano kompozitlerin kırılma davranışları üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
155002 PROFESÖR 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MAKİNELERİ 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak ve Elektrik makineleri tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
155050 DOÇENT 1 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON REKREASYON 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak ve Rekreasyonel fiziksel aktiviteler üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
154931 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 1 Basketbol ileri düzey istatistikleri alanında bilimsel çalışmaları olmak.
154238 DOÇENT 1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI 1 Prematür retinopatisi konusunda tecrübeli olmak.
154438 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI 1 Alanında FEBO ve FICO unvanına sahip olmak.
154381 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR 1 Hidradenitis süpürativa hastalığı konusunda çalışmaları olmak.
154626 DOÇENT 1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ 1 Girişimsel radyoloji konusunda tecrübeli olmak.
154690 PROFESÖR 1 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS VE BANKACILIK FİNANS VE BANKACILIK 1 Tedarik Zincirleri ve sürdürülebilirlik alanlarında bilimsel
çalışmaları olmak.
154349 PROFESÖR 1 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ULUSLARARASI TİCARET
VE FİNANSMAN
1 Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak. Çok kıstaslı karar verme yöntemleri ve Uluslararası
Lojistik konularında çalışmaları olmak.
154952 PROFESÖR 1 ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI 1 Doçentliğini Bahçe Bitkileri veya Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği alanında almış olmak. Toprak-Bitki ilişkisi üzerine
bilimsel çalışmaları olmak.
154214 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ 1 Doktorasını Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında yapmış olmak ve Yüksek işlevli otizmli
bireylerle ilgili çalışması olmak.
154888 PROFESÖR 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1 Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.
154751 PROFESÖR 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ VE FONKSİYONLAR
TEORİSİ
1 Doçentliğini Matematik alanında almış olmak.

Bir Cevap Yazın

Top