Buradasınız
Ana Sayfa > Duyurular > Toros Üniversitesi 2017-2018 Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu

Toros Üniversitesi 2017-2018 Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00, 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. Alt yarı yıllardan başarısız dersi olanlar başvuruda bulunamazlar. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına Genel Not Ortalamasına göre yatay geçiş yapılamaz. Yukarıdaki Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da Ek Madde 1 kapsamında ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği esaslar doğrultusunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden burslu öğrenim  görenler burslarından feragat etmiş olurlar.

Genel Not Ortalaması  Kapsamında Başvuru –Değerlendirme- Kayıt Yer ve Tarihleri:

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Bahçelievler Kampüsü

Başlangıç Tarihi: 03 Temmuz 2017 Bitiş Tarihi: 15 Ağustos 2017

Başvuruların  Değerlendirilmesi: 16 – 18 Ağustos 2017

Yatay Geçiş hakkı  kazananların Rektörlüğe bildirimi ve duyurulması: 21 Ağustos 2017

Kayıt tarihi (Asiller)

Başlangıç Tarihi: 23 Ağustos 2017 Bitiş Tarihi: 06 Eylül 2017

Kayıt Tarihi  (Yedekler)

Başlangıç Tarihi: 07 Eylül 2017 Bitiş Tarihi: 08 Eylül 2017

Genel Not Ortalamasına göre kontenjanlar için TIKLAYINIZ..pdf

Ek Madde-1 Kapsamında Başvuru  –Değerlendirme- Kayıt Yer ve Tarihleri:

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Bahçelievler Kampüsü

Başlangıç Tarihi: 01 Ağustos 2017 Bitiş Tarihi: 15 Ağustos 2017

Başvuruların  Değerlendirilmesi: 16 – 18 Ağustos 2017

Yatay Geçiş hakkı  kazananların Rektörlüğe bildirimi ve duyurulması: 21 Ağustos 2017

Kayıt tarihi (Asiller)

Başlangıç Tarihi: 23 Ağustos 2017 Bitiş Tarihi: 06 Eylül 2017

Kayıt Tarihi  (Yedekler)

Başlangıç Tarihi: 07 Eylül 2017 Bitiş Tarihi: 08 Eylül 2017

TOROS ÜNİVERSİTESİ  ÖSYS TABAN PUANLARI.pdf

“Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde Mühendislik Programlarına başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olan, Mimarlık programlarına ise başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dâhilinde yerleştirilmesi” kararları uyarınca yatay geçişte veya çift anadalda da adı geçen taban sınırının ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin kurumlararası yatay geçiş, kurumiçi yatay geçiş ve çift anadal işlemlerinde adıgeçen başarı sınırı aranacaktır.

Başvuru için gerekli  belgeler: 

  • Başvuru Formu

(Genel Not Ortalaması Kapsamında Başvuru Formu için  Tıklayınız..doc)  

(Ek Madde-1  Kapsamında Başvuru Formu için Tıklayınız..doc)

  • Öğrenci Belgesi
  • ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
  • Ders içeriklerini gösterir onaylı belge.
  • Onaylı Transkript
  • Lise Diploması Fotokopisi
  • Disiplin Durumu Transkriptinde belirtilmemiş ise Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge.
  • Ek Madde-1’e göre yatay geçiş yapacak öğrenciler daha önce bu hakkını kullanmadığına dair Üniversitesinden alacakları belge

Not: Yurtdışından yapılan başvurular Toros Üniversitesi Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş İlkelerine göre yapılır ve değerlendirilir.

Yurtdışından yapılan  başvurularda ilave gerekli belgeler:

1) Yurt dışından yabancı uyruklu başvurusu için Türkçe muafiyetini veya yeterlik durumunu gösteren belge.

2) Yükseköğretim kurulunun ÖSYS puan türlerinden belirlemiş olduğu taban puanı (Ön Lisans için 150 Lisans Programları için 180 veya daha fazla puan ) almamış olan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulunun ilan ettiği yurt dışı muadil sınavlardan yeterli puanı almış olduğuna dair belge,

3) Başvuran öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü üniversitenin ve eğitim aldığı programın önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair onaylı belge (ÖSYS Kılavuzunda yer alan ve ÖSYS sonuç belgesi ile yurt dışı üniversitelere yerleştirilen öğrencilerin tanınırlık belgesi almasına gerek yoktur. Ancak başvurularında ÖSYS yerleştirme belgelerini vermeleri zorunludur.)

4) Adayın pasaportunda kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın ve yurt dışındaki üniversiteye ülke giriş çıkışlarında işlem gören sayfalarının fotokopisi,

5) Ayrıca, her yıl yine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınacak son şartların yerine getirilmesi.

Yurt Dışından  yapılacak başvurular ve değerlendirme:

Toros Üniversitesi Yurt Dışı Kurumlar Arası yatay Geçiş İlkelerine göre kabul edilecek ve değerlendirilecektir. (İlkeler İçin  tıklayınız)

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvuru sırasında ÖSYS sonucu veya Üniversitemizin kabul ettiği uluslararası sınav sonucunu gösteren belgeler aranacaktır.

Kayıt için gerekli  belgeler:

1) Bir adet fotoğraf ve Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

2) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

3) Onaylı Transkript

4) Lise Diploması Fotokopisi

 

Haber Kaynağı: https://goo.gl/7GGFC8

Görsel Kaynağı: https://goo.gl/gL95Z8

Bir Cevap Yazın

Top