Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 22 Mayıs 2020
Son Başvuru Tarihi : 12 Haziran 2020
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 18 Haziran 2020
Giriş Sınavı Tarihi : 24 Haziran 2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 29 Haziran 2020

İSTENİLEN BELGELER:
– Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
– ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
– Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti) (MYO kadrolarından istenmeyecektir.)
– Lisans Mezuniyet Belgeleri ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı)
(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
– Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
– Doktora Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir) (isteniyorsa)
– Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (e-devlet çıktısı)
– Deneyim Belgesi / Hizmet Belgesi (Aslı) (Devlet memuru olanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belgelerin asılları, sigortalı olarak çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belgelerin asılları) (Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimi ile ilgili kurumdan alınacak onaylı belge)
– Seyahat engeli olmadığına dair belge (isteniyorsa)
– Özgeçmiş
– Kimlik Kartı veya nüfus cüzdan fotokopisi
– Fotoğraf (1 adet)
Genel Şartlar (İlgili Yönetmelik Gereğince):
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Gereğince) :
1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Muafiyet:
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
AÇIKLAMALA:
1. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)
2. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur.
3. Eksik ve imzasız – onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.
4. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.

İlan No Birimi Bölümü Programı Unvanı Adedi ALES
Puan Türü
İlan Özel Şartı Başvuru Yeri Başvuru Adresi
2020501 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 1 SAY Fizik lisans mezunu ve aynı alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Tezli yüksek lisans sonrası en az 5 (beş) yıl yükseköğretim kurumlarında çalışma deneyimine ve optisyenlik eğitimi sertifikasına
sahip olmak
Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü Erbaa/TOKAT
2020502 Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Türk Müziği Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 1 SAY SÖZ EA Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi lisans mezunu olmak ve Türk Müziği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi
TOKAT
2020503 İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Sanatları ve Dini Musiki Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 1 SÖZ İlahiyat Fakültesi mezunu olmak, İslam Tarihi ve Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Taşlıçiftlik Yerleşkesi
TOKAT
2020504 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 1 SAY Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans mezunu olmak ve cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tezli yüksek lisans sonrası en az 2 (iki) yıl yükseköğretim kurumlarında öğretim
elemanı deneyimi olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT
2020505 Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 1 SAY İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyimi olmak Tokat Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi
TOKAT
2020506 Turhal Meslek Yüksekokulu Elektrik Ve Enerji Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar
Teknolojisi
Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 1 SAY Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Makine Eğitimi Otomotiv alanında doktora yapmış olmak. Turhal MYO Müdürlüğü Turhal / TOKAT
2020507 Rektörlük Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapmak üzere Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
1 SAY SÖZ EA Lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İngilizce dilinden en az 90 puan almış olmak. Seyahat engeli
olmamak.
Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT
2020508 Rektörlük Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nde görev yapmak üzere Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
1 SAY SÖZ EA Lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Arapça dilinden en az 90 puan almış olmak. Seyahat engeli
olmamak.
2020509 Rektörlük Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevlendirilmek
üzere
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 EA Bilgi ve Belge Yönetimi lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında en az 5
(beş) yıl ders verme deneyimi olmak
2020510 Rektörlük Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevlendirilmek
üzere
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 EA Bilgi ve Belge Yönetimi lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında kütüphanecilik alanında
en az 5 (beş) yıl deneyimi olmak

Bir Cevap Yazın

Top