Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Araştırma Görevlisi > Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi hükümleri gereğince (ÖNCELİKLİ ALANLAR KAPSAMINDA) aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara araştırma görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 08 Eylül 2021
Son Başvuru Tarihi : 22 Eylül 2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 30 Eylül 2021
Giriş Sınavı (Sözlü) Tarihi : 6 Ekim 2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 12 Ekim 2021

İlan No Birimi Bölümü Anabilim
Dalı
Unvanı Adedi İlan Özel Şartı Başvuru Yeri ve Adresi
2021801 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji Araştırma Görevlisi 1 Psikoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini deneysel psikoloji bilim dalında yapacaktır.) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT
2021802 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikolojisi Araştırma Görevlisi 1 Psikoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini gelişim psikolojisi bilim dalında
yapacaktır.)
2021803 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji Araştırma Görevlisi 1 Psikoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini sosyal psikoloji bilim dalında yapacaktır.)
2021804 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Araştırma Görevlisi 1 Ebelik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini Ebelik anabilim dalında yapacaktır.) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT
2021805 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Gerontoloji Araştırma Görevlisi 1 Gerontoloji, Geriatri Hemşireliği veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (Doktora eğitimini
Gerontoloji anabilim dalında yapacaktır.)
2021806 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Araştırma Görevlisi 1 Eczacılık Farmakoloji anabilim dalında
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT
2021807 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Araştırma Görevlisi 1 Eczacılık Farmasötik Mikrobiyoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2021808 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Biyoteknoloji Araştırma Görevlisi 1 Eczacılık Farmasötik Biyoteknoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İSTENİLEN BELGELER :
– Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
– ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
– Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
– Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-Devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
– Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi ve Transkript (Halen yapılan yüksek lisans eğitimi ile ilgili öğrenci belgesinin e-Devlet çıktısı, transkriptin aslı ya da onaylı sureti) (İlgili anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak şartı istenen ilanlarda, öğrenci belgesinde anabilim dalı yazmayanlar için ayrıca Enstitü Müdürlüklerinden eğitim yaptığı anabilim dalı ve danışmanının da belirtildiği ıslak imzalı/elektronik yazıyı ibraz etmeleri gerekmektedir.)
– Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-Devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir) (Doktora eğitimi yapanlardan istenecektir.)
– Doktora Öğrenci Belgesi ve Transkript (Halen yapılan doktora eğitimi ile ilgili öğrenci belgesinin e-Devlet çıktısı, transkriptin aslı ya da onaylı sureti) (İlgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak şartı istenen ilanlarda, öğrenci belgesinde anabilim dalı yazmayanlar için ayrıca Enstitü Müdürlüklerinden eğitim yaptığı anabilim dalı ve danışmanının da belirtildiği ıslak imzalı/elektronik yazıyı ibraz etmeleri gerekmektedir.)
– Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (e-Devlet çıktısı)
– Hizmet Belgesi (Aslı) (Kamu kurumunda çalışanlar / çalışmış olanlar)
– Özgeçmiş
– Kimlik Kartı veya nüfus cüzdan fotokopisi
– Fotoğraf (1 adet)
– Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
– Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

AÇIKLAMALAR :
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak.
3. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar,  2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacak olup, öncelikli alanlarda ilan edilen bu kadrolara atanacak adayların işlemlerinde “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin
Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.
4. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/03/2017 tarihli toplantısında alınan Karar gereğince;
– 06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile,
– Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 Güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
5. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
7. Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları yapılmaz.
8. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz
9. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)
10. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur.
11. Eksik ve imzasız – onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.
12. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.
13. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

Bir Cevap Yazın

Top