Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Akademik Portal, Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:

1 – Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.

2 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3 – Özgeçmiş

4 – Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

5 – Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6 – Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

7 – ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8 – Yabancı Dil Belgesi

9 – İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10 – Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)

11 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 18.05.2020

Son Başvuru Tarihi : 02.06.2020

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.06.2020

Sınav Giriş Tarihi : 09.06.2020

Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi : 11.06.2020

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

9- e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

S.

N

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD/ASD/PRG UNVANI DER. AD. ALES ALES

PUAN

TÜRÜ

YAB.

DİL

ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU ADRESİ
1 Rektörlük _ _ Öğr.Gör.

(Uyg.Birim)

1 2 70 Sayısal 50 Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere. Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin; Bilgisayar

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendislikleri ile Teknik Eğitim Fakülteleri Bilgisayar

Sistemleri Öğretmenliği, Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden lisans

mezunu olmak ve tezli yüksek lisansını yapmış olmak. ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core, C# programlama

dillerini bilmek, iyi seviyede SQL bilgisini sahip olmak ve kurumsal yazılım geliştirme alanında belgelendirmek koşulu

ile lisans sonrasında en az 3 yıl deneyime sahip olmak.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Rektörlüğü

Batı Yerleşkesi 32260 Çünür/ISPARTA

Bir Cevap Yazın

Top