Buradasınız
Ana Sayfa > Duyurular > Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Akademik Portal, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (11.06.2019 tarihli ve 2019/04/01 sayılı Senato Kararı, YÖK Genel Kurulu’nun 04.07.2019 tarihli Kararı) Esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne;

3 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış) doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD veya taşınabilir belleği, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ne göre düzenlenen “Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Değerlendirme Formunu” da ekleyerek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

4 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

6 – Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

7 – Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 – Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/2, Merkez- SİVAS

NOT:

İlanımıza http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir. Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu ‘na SBTÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Ek Koşullarına Uygunluk Beyan Forumu’na http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI/

PROGRAM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET İLAN ŞARTLARI
Tarım Bilimleri

ve Teknoloji

Fakültesi

Bitki Koruma Entomoloji ABD Profesör 1 1 Böceklere Geniş Spektrumlu Dayanıklılık Gösteren

Bitkilerin Geliştirilmesine Yönelik Biyoteknolojik

Çalışmalar Yapmış olmak.

Mühendislik ve

Doğa Bilimleri

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

ABD

Dr. Öğretim

Üyesi

4 1 Bilgisayar Mühendisliği Alanında Yüksek Lisans ve

Doktora Yapmış Olmak. Savunma Sanayi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Mühendislik ve

Doğa Bilimleri

Fakültesi

Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği ABD

Dr. Öğretim

Üyesi

3 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde veya Malzeme Mühendisliğinde veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde veya Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Alanında Lisans Yüksek Lisans ve

Doktora Yapmış Olmak ve savunma sanayi ile ilgili konularda çalışmalar yapmak. Savunma sanayi kuruluşları ile birlikte çalışmalar yapmış olmak.

Bir Cevap Yazın

Top