Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi İlanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi İlanı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Doçent kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdan Sureti, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Yabancı Dil Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası
ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

* Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru Formlarına “https://personel.subu.edu.tr/tr” adresinden ulaşılabilir.
* Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde ve kadronun ait olduğu birime yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İlgili Birim Adet Derece Unvan Açıklama
Teknoloji Fakültesi
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü
Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi Matematik lisans mezunu olmak, Doktorasını Matematik alanında yapmış olmak, Metrik uzaylar ya da cebirsel yapılar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi Yüksek lisans ve Doktorasını Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği Anabilim Dallarının herhangi birinde yapmış olmak, Turizm Rehberliği, Seyahat Organizasyonları ve Turizm İşletmeciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi Yüksek lisans ve Doktorasını Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yapmış olmak, Sürdürülebilir Turizm, Turizm İşletmeciliği ve Otel İşletmeciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak, Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Anabilim Dalı
1 2 Doktor Öğretim Üyesi Hemşirelik lisans mezunu olmak, Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak, Evde Bakım, Hasta Güvenliği ve Hemşirelik Eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Bölümü Odyoloji Anabilim Dalı
1 5 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Odyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak, Pediatrik Odyoloji ve İşitme Kayıpları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı 1 2 Doktor Öğretim Üyesi Maliye lisans mezunu olmak, Doktorasını Finans ve Bankacılık Anabilim Dalında yapmış olmak, Kobiler ve Bankalarda Finansal Performans konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı
1 2 Doktor Öğretim Üyesi Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olmak, Doktorasını Antrenörlük Eğitimi veya Beden Eğitimi ve Spor alanlarından birinde yapmış olmak, Hareket ve Antrenman Bilimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Hendek Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik Programı
1 2 Doktor Öğretim Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Elektrik Tesisleri alanında yapmış olmak, Elektrik Tesisleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Güç Sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bir Cevap Yazın

Top