Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize   2547   sayılı   Kanun   Hükümlerine   göre   Öğretim   Üyesi   alınacaktır. Adayların  657  sayılı  Kanunun  48.  maddesinde  ve  diğer  ilgili  mevzuatlardaki  şartları  taşımaları gerekmektedir.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren son müracaat günü olan tarihe  kadar  https://ubys.omu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris  sayfasından çevrimiçi   başvuru   şeklinde   yapılacaktır.   Gerekli   açıklamalar   Üniversitemizin   https://www. omu.edu.tr/tr/duyurular adresinde yer almaktadır.
Başvuruda  bulunacak  adayın  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve Atamalarda  Uygulanacak  Esaslar  Yönergesinde  belirlenen  koşulları  sağlaması  gerekmektedir. Yönergeye https://unikys.omu.edu.tr adresinden Dokümanlar/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.
Belirtilen   şartları   taşımayan,   süresi   içerisinde   yapılmayan   başvuru   ile   şahsen   veya postayla  yapılan  başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Bir  kişi  birden  fazla  kadroya  başvuruda bulunamaz. Doktor Öğretim Üyesi ilanına doçent kadrosunda olanlar başvuramazlar.
NOT: Son başvuru tarihi 20.12.2023 Çarşamba saat 17:00’dır.
İLAN
NO
ADET ÜNVAN BİRİM ABD/PROGRAM AÇIKLAMA
2023/35 1 Profesör Diş Hekimliği
Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi Temporomandibular eklem sisteminde çiğneme etkinliği ve oklüzyon konusunda çalışma yapmış olmak.
2023/36 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak
2023/37 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak. Pozitif psikoterapi ve travma sonrası gelişim konularında çalışmaları olmak
2023/38 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doktorasını Fen Bilgisi Eğitimi alanında yapmış olmak. TÜBİTAK öncelikli alanlar Ar-Ge projesinde görev almış ve erken çocuklukta fen eğitimi ve eğitimde girişimcilik alanında çalışmalar yapmış olmak
2023/39 1 Doçent Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) alanında doçent ünvanı almış olmak.
TÜBİTAK Projelerinde yürütücü olmak ve sorgulama, girişimcilik, yaratıcı drama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
2023/40 1 Profesör İlahiyat Fakültesi Hadis Hadis alanında doçent ünvanı almış olmak. Kitâbetü’l-Hadîs (Hadislerin yazılması) konusunda çalışma yapmış olmak.
2023/41 1 Dr.Öğr.
Üyesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat Politikası Ekonomik yapısal reform ve ekonomik politika belirsizlikleri konularında çalışmaları bulunmak, ingilizce ders verecek dil yeterlilik puanına sahip olmak.
2023/42 1 Doçent İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Samsun Bölgesi Hitit Arkeolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak
2023/43 1 Dr.Öğr.
Üyesi
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Çağdaş Sanat Sanat tarihi alanında doktora yapmış olmak. Akdeniz’deki hakimiyet mücadelelerinin yağlıboya tablolara yansıması üzerine çalışmalar yapmış olmak
2023/44 1 Doçent İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Türk Halk Edebiyatı Türk Halk Bilimi alanında doçent ünvanına sahip olmak. Halk edebiyatının yazılı kaynakları ile halk kültüründe değişim konularında çalışmalar yapmış olmak.
2023/45 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Gıda, Yem ve İlaç Kenevir katkılı malzemelerin üretimi ve mikroplastik kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
2023/46 2 Dr.Öğr.
Üyesi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Lisans ve yüksek lisansı Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak ve yazılım alanında doktora çalışması yapmış olmak.
2023/47 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi Lisans ve lisansüstü eğitimini Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak, İngilizce ders verecek dil yeterlilik puanına sahip olmak.
2023/48 1 Doçent Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanda doçent ünvanı almış olmak. Tehlikeli madde taşımacılığı üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
2023/49 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ortez ve Protez Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak
2023/50 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak veya Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak
2023/51 2 Dr.Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak
2023/52 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Göz Hastalıkları uzmanı olmak
2023/53 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı veya Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak
2023/54 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Tıbbi Patoloji uzmanı olmak
2023/55 1 Doçent Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrin yan dal uzmanı olmak
2023/56 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Onkoloji yan dal uzmanı olmak
2023/57 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Radyoloji Radyoloji uzmanı olmak
(Girişimsel radyoloji alanında çalıştırılmak üzere)
2023/58 1 Profesör Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanı almış olmak
2023/59 1 Dr.Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak
2023/60 1 Profesör Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları
2023/61 1 Profesör Veteriner Fakültesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi
2023/62 1 Profesör Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
2023/63 1 Profesör Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilimi alanında doçent ünvanı almış olmak. Patates ve keten bitkileri alanında çalışmalar yapmış olmak
2023/64 1 Profesör Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Tarımsal Yapılar ve Sulama Bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Yüzey sulama yöntemlerinde ve tıbbi bitkilerde sulama konularında çalışmalar yapmış olmak.
2023/65 1 Profesör Ziraat Fakültesi Fitopatoloji Fitopatoloji ve Entomoloji Bilimi alanında doçent ünvanı almış olmak. Şeker pancarı alanlarında yabancı otlarla mücadelede kritik periyodun belirlenmesi konusunda çalışması olmak.

Bir Cevap Yazın

Top