Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > ODTÜ Akademik İlan

ODTÜ Akademik İlan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Üç yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik süresi esas alınacaktır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ:

Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığına / Enstitü Müdürlüğüne hitaben;

1- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak üzere, salt okunur CD’lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.)

i. Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını

ii. Öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)

 

BİRİM UNVAN ADET ALAN
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyolojik Bilimler Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
Doçent 1 Moleküler Nörobiyoloji
Fizik Bölümü Profesör 1 Optik, Fotonik ve Optoelektronik
İstatistik Bölümü Profesör 1 Uygulamalı İstatistik
Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim
Dalı
Doçent 1 Bilişsel ve Sosyal Gelişim
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık,   Planlama   ve   Tasarımda   Kuram,   Eleştiri,   Yöntem,   Peyzaj Tasarımı, Şehir Tasarım
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kimya Mühendisliği Bölümü Doçent 1 Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü Profesör 1 Gelişme Ekonomisi – Mikro ( Mikroiktisat)
İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Maliye Politikası (Makroiktisat)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doçent 1 Siyasal Teoriler ve Sosyal ve Siyasal Bilgiler
Uluslararası İlişkiler Bölümü Doçent 1 Uluslararası Hukuk
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Profesör 1 Motor Davranış
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doçent 1 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalı
Profesör 1 Aile Danışmanlığı (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen
Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Matematik Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 Dilbilim
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilimsel Hesaplama Anabilim Dalı Doçent 1 Uygulamalı   Matematik,   Nümerik   Analiz   ve   Hesaplamalı   Akışkanlar
Dinamiği
Kriptografi Anabilim Dalı Doçent 1 Kriptoloji ve Kodlama Teorisi
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Modelleme ve Simülasyon Anabilim Dalı Doçent 1 Sanal Gerçeklik, Yapay Zeka, Biyomekanik

Bir Cevap Yazın

Top