Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent  kadrosuna  başvuracakların,  bir  dilekçenin  ekinde,  özgeçmiş  (YÖK  formatlı), yayın  listesi,  noter  veya  resmî  kurumlarca  onaylanmış  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  belgeleri, doçentlik  belgesi,  doçentlik  yabancı  dil  başarı  belgesi,  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için denklik  belgesi,  nüfus  cüzdanının  tasdikli  fotokopisi,  adli  sicil  belgesi  veya  adayın  beyanı,  iki adet   fotoğraf,   bilimsel   çalışmalarını   ve   yayınlarını   kapsayan   4   takım   dosyayı   Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.
Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı
ile  yapılabilir.  Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  dikkate  alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.
FAKÜLTE BÖLÜM/
ANABİLİM
KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI NİTELİK
Hukuk Medeni Hukuk Doçent 1 Doçent unvanını Medeni Hukuk bilim alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Beslenme ve
Diyetetik
Doçent 1 Doçent unvanını Beslenme ve Diyetetik
bilim alanında almış olmak.

Bir Cevap Yazın

Top