Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1 – Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe Örneği (http://www.personel.mu.edu.tr)

2 – Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe örneğinde istenilen Ekli Belgeler

AÇIKLAMALAR

(1) “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6. maddesinin 2. fıkrasına istinaden Üniversitemiz 21.02.2019 tarih ve 554/7 sayılı Senato Kararı ile ALES ve Yabancı Dil Sınav puan barajları yükseltilmiştir.

(*) Üniversitemizin 30/01/2013 tarih ve 475/2 sayılı Senato Kararı ile Yabancı Dil Sınav puan barajı yükseltilmiştir.

(2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

(3) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

(4) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sonuçlar Üniversitemiz http://www.mu.edu.tr web adresinden açıklanacaktır. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 18.05.2020

SON BAŞVURU TARİHİ : 08.06.2020

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 18.06.2020

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 30.06.2020

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 07.07.2020

DUYURULUR.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER

Bir Cevap Yazın

Top