Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları alınacaktır.
Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılır. Başvuru için gerekli bilgi ve belge http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

BAŞVURU BELGELERİ
Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

 • Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf; ıslak imzalı)
 • 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf; ıslak imzalı)
 • Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK formatında)
 • Yayın listesi (profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca eserlerini mutlaka belirtmelidir)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (arka yüzüne isim ve soy isim yazılmalıdır)
 • İkametgah belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 • Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 • Diploma fotokopileri – noter onaylı veya üniversitemizden “aslı gibidir” kaşeli (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belgeler de kabul edilir)
 • Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,
 • Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge (İngilizce eğitim veren bölümler için en az 85 puan)
 • Bilimsel eser ve yayınlar ile YÖK formatlı özgeçmişin elektronik kopyalarını içeren USB;
 • Profesör kadrosu için 6 adet ad-soyad etiketli USB
 • Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet ad-soyad etiketli USB Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadroları İçin
 • Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf; ıslak imzalı)
 • 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf; ıslak imzalı)
 • Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş, YÖK formatında)
 • ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış; doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir)
 • Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge
 • Diploma fotokopileri – noter onaylı veya üniversitemizden “aslı gibidir” kaşeli (lisans, yüksek lisans; e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belgeler de kabul edilir)
 • Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi
 • Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (arka yüzüne isim ve soy isim yazılmalıdır)
 • İkametgah belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 • Nüfus kayıt örneği (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)
 • Askerlik durum belgesi (erkekler için)
 • Lisansüstü öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu) ÖNEMLİ NOTLAR:
 1. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 3. Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.
Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/Bursa Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr

İrtibat : 0224 224 20 22 – 0554 872 18 87

Fakülte Bölüm/ Program Kadro Sayısı Ünvan ALES Puan Şartı
(İlgili Puan Türünde)
YDS/
Eşdeğeri Puan Şartı
Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi 85 Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri
Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak.
Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi 85 Doktora     derecesini      Elektrik      –                  Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik 1 Profesör Doktora derecesini ve doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği alanlarından birinde almış olmak.
Hemşirelik 1 Doçent Doktora derecesini ve doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde almış olmak.
Beslenme ve Diyetetik 1 Profesör Tıp      fakültesi      mezunu      olup           doçentliğini gastroenteroloji alanında almış olmak.
Beslenme Diyetetik 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Tıp      fakültesi      mezunu      olup           uzmanlığını gastroenteroloji alanında almış olmak.

Sanat Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji 1 Profesör Tıp fakültesi mezunu olup doçentliğini Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış
olmak
Psikoloji 1 Doçent 85 Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış olmak.
Psikoloji 1 Doktor Öğretim Üyesi Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında almış olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 Doktor Öğretim Üyesi 85 Doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birinde almış
olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 Araştırma Görevlisi 70 85 İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Görsel İletişim Tasarımı 1 Araştırma Görevlisi 70 50 Görsel İletişim Tasarımı, veya İletişim Tasarımı ve Yönetimi alanlarından birinde tezli yüksek
lisans veya doktora programına kayıtlı olmak

Rektörlük

Hazırlık Birimi Koordinatörlüğü

2

Öğretim Görevlisi

70

85

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Çeviribilim bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların
herhangi birinde tezli yüksek lisans veya dokta yapmış olmak olmak.
Ortak Dersler Koordinatörlüğü

1

Doktor Öğretim Üyesi

85
(İngilizce)
Doktora derecesini Cumhuriyet Tarihi alanında almış olup, yurt dışında en az bir öğretim yılı ders verme deneyimine sahip olmak, Web of Science (SSCI, SCIExpanded, AHCI, ESCI) uluslararası alan  indesklerinde  taranan  dergilerde  yayın
yapmış olmak.
Ortak Dersler Koordinatörlüğü 1 Doktor
Öğretim Üyesi
85
(İngilizce)
Doktora     derecesini      Matematik,                  Matematik
mühendisliği     veya     Matematik                          Öğretmenliği (ortaöğretim) alanlarından birinde almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Grafik Tasarımı 1 Doktor Öğretim Üyesi Doktora derecesini Endüstriyel Tasarım alanında almış olmak.
Anestezi 1 Profesör Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak.
Anestezi 1 Doçent Uzmanlığını Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında tamamlamış olmak.
İlk ve Acil Yardım 1 Öğretim Görevlisi 70 Tıp fakültesi mezunu olup hava ambulansı alanında çalışmış olmak.
Fizyoterapi 1 Profesör Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında alanında almış olmak.
Otomotiv Teknolojisi 1 Öğretim Görevlisi 70 Otomotiv Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Polimer Malzemeler alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Bir Cevap Yazın

Top