Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Mardin Artuklu Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
1-Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları bölümünü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. (Ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir.) Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimî statüde görev yapacaktır.)
2-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doçent 1 1 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olup Arap Dili Grameri ve Endülüs Arap şiiri konularında çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk-İslam
Edebiyatı ve İslam Sanatları Tarihi
Doçent 2 1 Doçentliği İslam Tarihi ve Sanatları alanında almış olmak, Kudüs üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 2 1 Klasik Türk Edebiyatı ve Fars Edebiyatı arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doçent 3 1 Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak ve göç alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 2 1 Mantar Kültürü ve Mantar Bazlı Nano malzemeler ile ilgili çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Resim Resim Doçent 1 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar
alanında almış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doçent 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, Geleneksel Sporlarla ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 1 Doçentliğini (Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında) almış olmak. Gastronomi alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Doçent 3 1 Doçentliğini Arkeoloji alanında almış olmak. Anadolu ve Mezopotamya Kültürleri bağlamında çalışmalar yapmış
olmak.

Bir Cevap Yazın

Top