Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  ile  Kütahya  Dumlupınar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi   (İlkeler   ve   Kriterler)   uyarınca   üniversitemizin   çeşitli   birimlerine   öğretim   üyesi alınacaktır.

Öğretim  üyeliğine  müracaat  eden  adayların,  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartları sağlamaları  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesindeki  şartları  taşımaları gerekmektedir.
Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî  Gazete’de  yayın  tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde  Rektörlük  Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-İki adet vesikalık fotoğraf, 3-Özgeçmiş örneği,
4-Kütahya  Dumlupınar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)
5-Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)
6-Mezuniyet  Belgeleri,  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora,  Sanatta  Yeterlilik,  Doçentlik) (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
7-Nüfus cüzdanı örneği,
8-Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi, 9-Askerlik durum belgesi,
10-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,(Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)
11-Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6 Adet) (Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet)

Not: Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinden alınabilir.

BİRİMİ BÖLÜM ABD / ASD / PR UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 İngiliz Dili Eğitimi alanında doçentliğini almış olup, İngiliz Edebiyatı, İngilizce yazma becerileri, telaffuz ve dil politikaları konularında çalışmaları
olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Matematiksel Fizik Profesör 1 1 Fizik alanında doçentliğini almış olup, yüksek boyutlu cebirler ve fiziksel uygulamaları alanında
çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Profesör 1 1 Kimya alanında doçentliğini almış olup, korozyon ve iyonlaşma sabitleri konularında
çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Profesör 1 1 Plastik sanatlar alanında doçentliğini almış olup, desen ve güncel sanat konularında çalışmaları
olmak.
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bankacılık Profesör 1 1 Uluslararası İktisat alanında doçentliğini almış olup, Avrupa Birliği Ekonomisi ve sermaye piyasaları konularında
çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Profesör 1 1 Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, biyogaz enerji santralleri ve ısı pompaları konularında çalışmaları
olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, nitrür seramikleri üzerine
çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Profesör 1 1 Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, Bilgisayar Destekli Tasarım konusunda
çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Profesör 1 1 Doçentliğini Kent Planlaması alanında almış olup, Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları konularında çalışmaları
olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 2 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olup, Son Dönem Türk Edebiyatı konusunda
çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 3 1 Muhasebe alanında doçentliğini almış olup, kaynak tüketim muhasebesi konusunda
çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Kamu Yönetimi alanında doçentliğini almış olup, karşılaştırmalı kamu yönetimi ve yönetim sistemleri konularında
çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent 1 1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçentliğini almış olup, çağdaş inanç problemleri ve ahlak konuları ile ilgili
çalışmaları olmak.
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Doçent 3 1 Makro İktisat alanında doçentliğini almış olup, yenilik iktisadı ve endüstri- içi ticaret konularında
çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Doçent 1 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, sistem kimliklendirme ve optimizasyon algoritmaları konularında çalışmaları
olmak.
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 2 1 Turizm alanında doçentliğini almış olup, turist rehberliği, termal turizm ve turizmde sürdürülebilirlik konularında çalışmaları
olmak.
Kütahya Sosyal Bilimler MYO. Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama Doçent 1 1 Pazarlama alanında doçentliğini almış olup, hizmet kalitesi, tüketici davranışları ve marka yönetimi konularında
çalışmaları olmak.
Simav MYO. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi Doçent 1 1 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında doçentliğini almış olup, kompost, toprak düzenleyicileri ve örtü bitkileri konularında
çalışmaları olmak.
Tavşanlı MYO. Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi Doçent 1 1 Otomotiv Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, lastik dinamiği ve basınçlı hava motorları dönüşümleri konusunda
çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Çizgi Film ve Animasyon Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Sanat ve Tasarım alanında sanatta yeterliğini almış olup, çizgi film (Animasyon) programı lisans mezunu olmak. Üç boyutlu görselleştirme ve üç boyutlu yazıcı kullanımı alanlarında çalışmaları
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Maliye alanında doktorasını almış olup, vergi göçü ve vergi okuryazarlığı konularında
çalışmaları olmak.
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İşletme alanında doktorasını almış olup, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve marka yayma konularında çalışmaları
olmak.
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İşletme alanında doktorasını almış olup, küresel marka, mobil pazarlama ve tüketici davranışı konularında
çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans mezunu olup, ilgili alanlardan birinde lisansüstü çalışmalarını
tamamlamış olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Jeoloji Mühendisliği alanında doktorasını almış olup, deprem, deprem kaynaklı riskler ve jeoteknik parametrelerin belirlenmesine yönelik
çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Bölge planlama, mekânsal istatistik analiz yöntemleri ve beşeri coğrafya alanlarında çalışmaları
olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Şehir ve Bölge Planlama alanında doktorasını almış olup, çevre koruma, altyapı ve kentsel tasarım konularında çalışmaları
olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Elektrik Elektronik alanında doktorasını almış olup, genişband haberleşme ağ teknolojileri ve bileşenleri üzerine
çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 4 3 Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını almış olup, bu alanlarda çalışmaları
olmak.
Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Bilişim Sistemleri alanında doktorasını almış olup, yapay zeka ve E-öğrenme konusunda çalışmaları
olmak.

Bir Cevap Yazın

Top