Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

Kastamonu Üniversitesi - Akademik Portal
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in alakalı hükümleri gereğince Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) MÜRACAAT TAKVİMİ 

Müracaat Başlama Tarihi 10.09.2021
Son Müracaat Tarihi 24.09.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)

B) SINAV TAKVİMİ (Araştırma Görevlisi Kadroları için)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi 29.09.2021
Giriş Sınavı Tarihi 04.10.2021
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi 07.10.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI
İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN KADRO ADEDİ DERECE
2021-Ü3-1 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji Doktor Öğretim
Üyesi
1 5
ÖZEL ŞART: Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
2021-Ü3-2 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 5
ÖZEL ŞART: Doktorasını Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarından birinde yapmış olup, Genç Yetişkinler üzerine çalışmış olmak ve belgelendirmek şartıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine
sahip olmak.
2021-Ü3-3 Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 2
ÖZEL ŞART: Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olup, Askeri Müdahaleler üzerine çalışmış olmak.
2021-Ü3-4 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Devletler Hukuku Doktor Öğretim
Üyesi
1 3
ÖZEL ŞART: Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olup, belgelendirmek şartıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
2021-Ü3-5 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Osmanlı Türkçesi ve
İslami Türk Edebiyatı
Doktor Öğretim
Üyesi
1 5
ÖZEL ŞART: Türk İslam Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, şair biyografileri hakkında çalışmış olmak.
2021-Ü3-6 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doktor Öğretim Üyesi 1 3
ÖZEL ŞART: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
2021-Ü3-7 Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doktor Öğretim
Üyesi
1 3
ÖZEL ŞART: Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olup, Uzamsal Görselleştirme, Etkileşimli Yanıt Sistemleri üzerine çalışmış olmak.
2021-Ü3-8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Doktor Öğretim
Üyesi
2 5
ÖZEL ŞART: Ebelik veya Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
2021-Ü3-9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doktor Öğretim Üyesi 1 5
ÖZEL ŞART: Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olup, belgelendirmek şartıyla Yükseköğretim
Kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2021-Ü3-10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1
ÖZEL ŞART: Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olup, diyalizin sağ ventrikül fonksiyonlarına ekokardiyografik etkisi üzerine çalışmış olmak.
2021-Ü3-11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 3
ÖZEL ŞART: Doçentliğini Tıbbi Farmakoloji alanında almış olmak.
2021-Ü3-12 Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel
Bilimleri
Veterinerlik Histoloji ve
Embriyoloji
Doktor Öğretim
Üyesi
1 3
ÖZEL ŞART: Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veteriner Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olup, alanında Ürogenital Sistem üzerine çalışmış olmak. Belgelendirmek şartıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2021-Ü3-13 Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Veterinerlik Biyokimya Doçent 1 2
ÖZEL ŞART: Veteriner Biyokimya alanında Doçent unvanı almış olmak.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI
İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN KADRO ADEDİ DERECE YABANCI DİL ALES ALES
PUAN TÜRÜ*
2021-E3-1 Rektörlük (Kalite Koordinatörlüğü) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
1 6 50 70 SAY
ÖZEL ŞART: Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olup, yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında belgelendirmek kaydıyla Kalite Çalışmaları alanında 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak ve İSO 9001-2015 Kalite Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
2021-E3-2 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Görme Engelliler Eğitimi Araştırma
Görevlisi** (Öncelikli Alan)
1 7 50 70 SÖZ
ÖZEL ŞART: Fakültelerin Görme Engelliler veya Özel Eğitim Öğretmenliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2021-E3-3 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Araştırma Görevlisi**
(Öncelikli Alan)
1 7 50 70 SÖZ
ÖZEL ŞART: Fakültelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği, Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2021-E3-4 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Araştırma Görevlisi**
(Öncelikli Alan)
1 7 50 70 SÖZ
ÖZEL ŞART: Fakültelerin Zihinsel Engelliler veya Özel Eğitim Öğretmenliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2021-E3-5 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim İşitme Engelliler Eğitimi Araştırma Görevlisi**
(Öncelikli Alan)
1 7 50 70 SÖZ
ÖZEL ŞART: Fakültelerin İşitme Engelliler veya Özel Eğitim Öğretmenliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

*: ALES Puan Türü Sayısal (SAY) Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ) olarak belirtilmiştir.
**: Bu kadrolara müracaat edenler hakkında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 15. maddesi hükümleri ile “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar”ın hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca tezli yüksek lisans öğrencilerinin Araştırma Görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

D) MÜRACAAT EDİLECEK BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER
1-Profesör, Doçent ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
2-Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

E) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
3-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak ve sınavın yapıldığın yılın ocak ayının birinci (1.) günü otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.
4-Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.
5-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
a.Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
b.Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
c.Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
d.Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
e.Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

F) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK
a) Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.
1-Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2)
2-Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)
3-2 adet fotoğraf
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
6-Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
7-Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar)
8-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı veya Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri veya e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)
9-Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(1)
10- Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)
11- Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. (e-devletten alınan karekodlu “HİTAP Hizmet Dökümü” evrakı kabul edilir.)
Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık evrakı veya sanatta yeterlik evrakı, doçentlik evrakı) olması gerekmektedir.
b) Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1- Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Uygulamalı Birim) Müracaat Formu(3)
2- Özgeçmiş
3- Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
4- Lisans Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)
5- Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)
6- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için İSO 9001-2015 Kalite Yönetimi Sertifikası)
7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.
1-Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Müracaat Formu(3)
2-Özgeçmiş
3-Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı ve Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)
4-Lisans Transkripti (Aslı/onaylı sureti )
5-Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Aslı/onaylı sureti )
6- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
NOT: e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR
1-Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.
2-Profesör ve Doçent Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.
3-Aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu sureti talep edilen evrakın bütününün veya herhangi birisinin aslı/onaylı sureti veya e-devletten alınan karekodu olmayan bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların ibraz etmiş olduğu Lisansüstü eğitim belgelerinde lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduklarını belgelendirmeleri gerekir.
6-Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
7-Açıktan veya yeniden atanacaklar için arşiv araştırması yaptırılacaktır.

12- MUAFİYET
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2-Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
(1) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden “Yönergeler” başlığı altından temin edilebilir.
(2) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Üyesi İle İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir.
(3) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Elemanı ile İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir.

Bir Cevap Yazın

Top