Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/
MYO/YO
BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVAN Adedi DERECESİ
Edebiyat Fakültesi Felsefe Din Felsefesi Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyal Yapı ve Değişme Doçent 1 2
Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Doçent 1 1
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 1
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikoloiik
Danışmanlık
Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent 1 1
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 1
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi
Doçent 1 1
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi
Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doçent _ 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Diyetetik Doktor Öğretim
Üyesi
1 5
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi Doktor
Öğretim Üyesi
1 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Birey ve Toplum Sorunları Doçent 1 1
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal
Üretim
Organik Tarım Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1
Uygulamalı Bilimler Yo Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Doçent 1 2
Uygulamalı Bilimler Yo Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Doçent 1 3
Uygulamalı Bilimler Yo Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Doçent 1 2
Uygulamalı Bilimler Yo Yeni Medya Yeni Medya Profesör 1 1
Uygulamalı Bilimler Yo Yeni Medya Yeni Medya Doçent 1 1

Adayların;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
  2. Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,
  3. Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,
  4. 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
  5. Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
  6. Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. İlan olunur.

Bir Cevap Yazın

Top