Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:


İlan Tarihi                  : 06.12.2023
Son Başvuru Tarihi   : 20.12.2023

Eğitim  dili  İngilizce  olan  Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine    Yükseltilme    ve    Atanma    Yönetmeliği    ile    Vakıf    Yükseköğretim    Kurumları Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri uyarınca  aşağıda  nitelikleri  belirtilen  kadrolara  Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak  adayların  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Eğitim-Öğretimi  ve Yabancı  Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin  Yönetmeliği’nin  Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter  onaylı  diploma  fotokopileri  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  ve  Doçentlik belgesi)  (Yurtdışında  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter  onaylı  diploma  fotokopileri  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  ve  Doçentlik belgesi)  (Yurtdışında  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter   onaylı   diploma   fotokopileri   (Lisans,   Yüksek   Lisans   ve   Doktora   belgesi)
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:
1- Başvurular  şahsen  veya  kargo   /  posta  yoluyla  yapılabilecektir.  Belirtilen  şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: (232) 4888442
Hukuk Fakültesi: (232) 4888145
Yabancı Diller Yüksekokulu: (232) 4888121
Tıp Fakültesi: (232) 4888321
Fax: (232) 2792626

FAKÜLTE/
ENSTİTÜ
ANABİLİM
DALI/ BÖLÜM
ÜNVAN ADET ANABİLİM DALI/
AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. 1 – İnşaat Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. Yapı ve Malzemeleri ve/veya Sayısal Modelleme
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi 1 – Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde Doktora derecesine
sahip olmak.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği Prof. Dr. 1 – Genel Cerrahi uzmanı olmak. Karaciğer Nakli konusunda tecrübeli olmak.
Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 – Yüksek Lisans ve Doktorasını Kamu Hukuku alanında tamamlamış olmak, bilimsel çalışmalarını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Dr. Öğr. Üyesi 1 – Yüksek Lisans ve Doktorasını Özel Hukuk alanında tamamlamış olmak, bilimsel çalışmalarını Medeni Hukuk alanında özellikle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında da yapmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. 1 – Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı, Yabancı Dil Eğitimi alanında almış olmak. Yabancı Dil Eğitiminde Akreditasyon süreçlerinde yer almış olmak, program çıktıları ve bunlara uygun materyal geliştirme süreçlerini
yönetmede tecrübe sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Prof. Dr. 1 – Girişimsel Pulmonoloji konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs
Cerrahisi
Prof. Dr. 1 – Minimal İnvazif Cerrahi konusunda
deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 – Acilde ultrason kullanımı konusunda
deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon
Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2 – Yoğun bakım deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Prof. Dr. 1 – Teranostik Tedaviler konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 – Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

Bir Cevap Yazın

Top