Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > İstanbul Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

İstanbul Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları:
1 – Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Ünvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail vs. açıkça belirtecek olup, Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)
2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3 – Özgeçmiş,
4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet)
5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet)
6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya E-Devlet)
7 – Lisans Transkript (Aslı veya Resmi Kurum onaylı belge)
8 – ALES belgesi
9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10 – Yabancı Dil belgesi
11 – Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)
12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (E-Devlet)
13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet)
14 – Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E- Devlet)

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 24.06.2020
Son Başvuru Tarihi : 08.07.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 13.07.2020
Giriş Sınav Tarihi : 21.07.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 23.07.2020

Önemli Notlar:
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
3. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.
5. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
6. İlanın çıkıldığı Birim içinde sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
8. Araştırma Görevlisi kadrosu İlanına başvuracak aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar İlan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekmektedir.
9. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10. İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR.

UNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI
BİRİM
BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ PROGRAM KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ KADROYA BAŞVURU YERİ İLAN ÖZEL ŞART KADRO DERECESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ 1 ŞAHSEN/ POSTA https://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıbbi Patoloji Uzmanlığını almış olmak. 3
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders
Verecek)
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 ŞAHSEN/ POSTA https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_ Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğü
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilim bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilim bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIMI GENEL KORUMA VE ONARIM 1 ŞAHSEN/ POSTA https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. 4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLGESEL COĞRAFYA 1 ŞAHSEN/ POSTA https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Coğrafya Bölümü Lisans mezunu olup, Coğrafya veya Bölgesel Coğrafya alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. 4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLİM TARİHİ BİLİM TARİHİ 1 ŞAHSEN/ POSTA https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Bilim Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans
eğitimi yapıyor olmak.
4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 1 ŞAHSEN/ POSTA https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Lisans mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi veya Doktora eğitimi yapıyor olmak. 4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI UKRAYNA DİLİ VE EDEBİYATI 1 ŞAHSEN/ POSTA https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Ukrayna Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı veya Polonya Dili ve Edebiyatı alanında Lisans mezunu olup, Ukrayna Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı veya Polonya Araştırmaları programında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. 4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİN PSİKOLOJİSİ 1 ŞAHSEN/ POSTA https://ilahiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Felsefe ve Din Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. 4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 1 ŞAHSEN/ POSTA https://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. 4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK İÇ MİMARLIK 1 ŞAHSEN/ POSTA https://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İç Mimarlık veya Mimarlık Lisans mezunu olup, İç Mimarlık veya Mimarlık Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. 4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 ŞAHSEN/ POSTA https://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Şehir ve Bölge Planlama alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. 4

Bir Cevap Yazın

Top