Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Araştırma Görevlisi > İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Sıra No Fakülte
/Yüksekokul
Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Ünvan Kadro Sayısı Aranan Kriterler İlan Takvimi ALES (İngilizce) YDS
/ Eşdeğeri

1

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı

Araştırma Görevlisi

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 Son Başvuru Tarihi: 20.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2021
Sınav Giriş Tarihi: 23.09.2021
Sonuç Açıklama Tarihi: 24.09.2021

SÖZ

85

2

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Hukuk tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 Son Başvuru Tarihi: 21.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 24.09.2021
Sınav Giriş Tarihi: 27.09.2021
Sonuç Açıklama Tarihi: 30.09.2021

EA

85

3

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı

Araştırma Görevlisi

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümlerinin birisinden lisans mezunu olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 Son Başvuru Tarihi: 20.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 22.09.2021
Sınav Giriş Tarihi: 24.09.2021 Sonuç Açıklama Tarihi: 28.09.2021

SÖZ

85

4

İletişim Fakültesi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı

Araştırma Görevlisi

1

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı,  Sinema ve Televizyon, Radyo- Televizyon- Sinema, Medya ve İletişim Sistemleri, Medya ve İletişim, Gazetecilik, İletişim, Medya ve Görsel Sanatlar, Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve Gazetecilik, Kültürel İncelemeler bölümlerinin birisinden lisans mezunu olmak veya bu anabilim dallarının birisinde tezli yüksek lisans yapmış ya
da yapıyor olmak.

Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 Son Başvuru Tarihi: 20.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 22.09.2021
Sınav Giriş Tarihi: 24.09.2021 Sonuç Açıklama Tarihi: 28.09.2021

SÖZ

85

5

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Lisans Programı

Araştırma Görevlisi

1

İç Mimarlık veya Mimarlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık veya Mimarlık anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 Son Başvuru Tarihi: 21.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 23.09.2021
Sınav Giriş Tarihi: 27.09.2021 Sonuç Açıklama Tarihi: 29.09.2021

SAY

85

6

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji Lisans Programı

Araştırma Görevlisi

3

Psikoloji lisans mezunu olmak ve Klinik Psikoloji veya Sosyal Psikoloji veya İş/Örgüt/Endüstri Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış ya
da yapıyor olmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.09.2021 Son Başvuru Tarihi: 21.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 23.09.2021
Sınav Giriş Tarihi: 24.09.2021 Sonuç Açıklama Tarihi: 29.09.2021

EA

85

GENEL ŞARTLAR
1-         657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-         Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.
3-         Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
4-         Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
İSTENEN BELGELER
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu’na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
-Özgeçmiş
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
-Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir.
-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)*
-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti**
-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
*e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.
ÖNEMLİ:
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
www.bilgi.edu.tr
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29 34400 Kağıthane – İSTANBUL
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51

Bir Cevap Yazın

Top