Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim Elemanı Alanı ALES/YDS Eş Değeri Puanı ALES Puan Türü Ek Açıklamalar
Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı 1 Grafik, Grafik Tasarımı alanlarının birinden lisans mezunu olup,  Grafik,  Grafik  Tasarımı,  Sanat  ve Tasarım,   Görsel   İletişim   Tasarımı   alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ALES:70 EA Öğr.Gör.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 11.06.2024

Son Başvuru Tarihi : 02.07.2024
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 04.07.2024
Yazılı Sınav Tarihi : 05.07.2024
Nihai Değerlendirme Tarihi : 08.07.2024

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
1. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2. YÖK formatlı özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
5. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),
6. Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) (e-Devlet üzerinden alınan belge),
7. Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan belge),
8. ALES Belgesi,
9. Yabancı Dil Belgesi,
10. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
11. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),
12. Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi,
13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet üzerinden alınan belge),
14. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai değerlendirme Sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:
İstanbul Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesi Meslek Yüksekokulu Binası Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi, Beykent, Büyükçekmece / İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel- verilerinkorunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim
sağlanabilmektedir.

 

İLGİLİ BİRİM TELEFON / DAHİLİ MAİL ADRESİ
Meslek Yüksekokulu 444 1997 / 5272-8304 elifaksakal@beykent.edu.tr

Duyurulur.

Bir Cevap Yazın

Top