Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1.         Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 19 gündür.
2.         Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. Maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3.         Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.         Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
5.         Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
6.         Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
7.         İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
8.         Gazi Üniversitesinin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

A)        PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1.         BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2.         ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
3.         LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
4.         FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5.         NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği de geçerlidir.)
6.         DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
7.         HİZMET BELGESİ: (Sadece, Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8.         AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9.         AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10.       BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

B)        DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1.         BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2.         ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
3.         LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
4.         FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5.         NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği de geçerlidir.)
6.         DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
7.         HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8.         AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9.         AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10.       BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

C)        DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1.         BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2.         ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
3.         LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
4.         FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5.         NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği de geçerlidir.)
6.         YABANCI DİL BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
7.         HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8.         AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9.         AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10.       BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 29.04.2022
Bitiş Tarihi      : 17.05.2022

SIRA NO UNVAN BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM DERECE ADET

BAŞVURU ŞARTLARI

1 DOÇENT DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak, Maksillofasiyal Alan Biyomekaniği ile ilgili çalışmaları olmak.
2 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 Doktorasını veya Dişte Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında yapmış olmak, Maksiller Sinüs Septum Anatomisi, Dental Travmalar konularında çalışmaları olmak.
3 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ 1 1 Doktorasını veya Dişte Uzmanlığını Pedodonti alanında almış olmak,
Sonik-Rezin Yerleştirme Sistemi ile ilgili klinik çalışmaları olmak.
4 PROFESÖR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ORTODONTİ 1 1 Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak, Dudak Damak Yarığı Anomalileri konusunda çalışmaları olmak.
5 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PERİODONTOLOJİ 1 1 Doktorasını veya Dişte Uzmanlığını Periodontoloji alanında almış olmak, Nanobiyomalzemeler konusunda Hücre Kültürü çalışmaları olmak.
6 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1 1 Doktorasını veya Dişte Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak, Farklı Yüzey İşlemleri Uygulanmış Monolitik Seramiklerin
Translusenslerinin Değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
7 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

1

1

Doktorasını veya Dişte Uzmanlığını Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında almış olmak, Mine Demineralizasyonunun Engellenmesinde Diş Macunlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi konusunda çalışmaları
olmak.
8 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ 1 1 Doktorasını veya Dişte Uzmanlığını Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında almış olmak, Başlangıç Çürük Lezyonlarında Teşhis Yöntemlerinin Karşılaştırılması konusunda çalışmaları olmak.
9 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ECZACILIK
FAKÜLTESİ
ECZACILIK MESLEK
BİLİMLERİ

FARMAKOGNOZİ

1

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, Biyoaktivite-Yönlendirmeli Fraksiyonlama ve İzolasyon Tekniği ile Enzim İnhibisyonu üzerine çalışmaları olmak.
10 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ECZACILIK
FAKÜLTESİ
ECZACILIK MESLEK
BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

1

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak, Benzimidazol Türevleri üzerine çalışmaları olmak, alanında yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.
11

DOÇENT

ECZACILIK
FAKÜLTESİ
ECZACILIK
TEKNOLOJİSİ
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak, Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanında almış olmak, Nanoboyutlu İlaç ve Peptit-Protein Taşıyıcı Sistemler konusunda
çalışmaları olmak, alanında yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.
12 PROFESÖR ECZACILIK
FAKÜLTESİ
TEMEL ECZACILIK
BİLİMLERİ
ECZACILIK TEMEL
BİLİMLERİ
1 1 Doçentliğini Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında almış olmak,
Gıdaların Nanopartiküllerle Analizi ve Gıda Kontaminantları ile ilgili çalışmaları olmak, Eczacılık Fakültesinde çalışma deneyimi olmak.
13

PROFESÖR

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

0

ÇEVRE BİLİMLERİ (DİSİPLİNLER ARASI)

1

1

Doçentliğini Maden Mühendisliği alanında almış olmak, Nadir Toprak Oksitlerinin (NTO) Hidrometalurjik ve Elektrokimyasal Süreçler ile Kazanımı konuları ile Bor Teknolojileri, Malzemeleri ve Borun Taş Yünü
Üretimi konularında çalışmaları olmak.
14 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 ÇEVRE BİLİMLERİ (DİSİPLİNLER ARASI) 1 1 Doktorasını Temel Biyoteknoloji alanında yapmış olmak, Deniz, Kıyı, Geçiş ve Göl Su Kütleleri Kalite Parametreleri, Modelleme konularında
çalışmaları olmak.
15 PROFESÖR FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLERİ TEKNOLOJİLER (DİSİPLİNLER ARASI) 1 1 Doçentliğini Fizik alanında almış olmak, Urasil Halkası İçeren Azo Boyarmaddelerinin İn Vitro Antilayşmanyaz ve Trikomonasidal Aktivite
ve DFT hesaplamaları ile ilgili çalışmaları olmak.
16 PROFESÖR FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ 1 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak, Bitki Biyoteknolojisi, Yüksek
Verimli İleri Teknolojiler ve Biyoinformatik alanlarında çalışmaları
olmak.
17 PROFESÖR FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BOTANİK 1 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak, Bitki Sistematiği alanında
çalışmaları olmak.
18 DOÇENT FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BOTANİK 1 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak, Bitki Sistematiği alanında
çalışmaları olmak.
19 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

1

2

Doktorasını Biyoloji alanında yapmış olmak, Polen ve Tohum Morfolojisi alanında çalışmaları olmak.
20 PROFESÖR FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ 1 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak, Ekofizyoloji, Toksikoloji ve
Histopatoloji alanları ile ilgili çalışmaları olmak.
21 DOÇENT FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ 1 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak, Böceklerde Üreme, Sindirim ve Boşaltım Sistemleri konularında çalışmaları olmak.
22 PROFESÖR FEN FAKÜLTESİ FİZİK ATOM VE MOLEKÜL
FİZİĞİ
1 1 Doçentliğini Fizik alanında almış olmak, Deneysel ve Teorik Yöntemlerle Atom Kümeleri ve Moleküllerin Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
konularında çalışmaları olmak.
23 DOÇENT FEN FAKÜLTESİ FİZİK ATOM VE MOLEKÜL
FİZİĞİ
1 1 Doçentliğini Fizik alanında almış olmak, Czochralski Yöntemiyle KYW Lazer Tek Kristallerinin Büyütülmesi, Yapısal ve Optik Özelliklerinin Belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.
24 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

ATOM VE MOLEKÜL
FİZİĞİ

1

1

Doktorasını Parçacık Fiziği alanında yurtdışında yapmış olmak, CERN’de ATLAS deneyinde parçacık ayrıştırıcı alanında çalışmış olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce olarak ders verme deneyimine sahip
olmak.
25 DOÇENT FEN FAKÜLTESİ KİMYA ANALİTİK KİMYA 1 1 Doçentliğini Kimya alanında almış olmak, Sülfonamidlerin Enzim İnhibisyonunun Voltametrik Yöntemlerle Belirlenmesi ve Modifiye
Elektrotların Analitik Uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
26 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA İNORGANİK KİMYA 1 1 Doktorasını Kimya alanında almış olmak, Dendronlar ve Nanoyapılar konularında çalışmaları olmak.
27 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ 1 1 Doktorasını Matematik alanında yapmış olmak, Kuantum Graflar ve Selfadjoint olmayan Operatörler ile ilgili çalışmaları olmak
28 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK ANALİZ VE FONKSİYONLAR
TEORİSİ
1 1 Doktorasını Matematik alanında yapmış olmak, Lineer Olmayan Yaklaşım Operatörleri ile ilgili çalışmaları olmak.
29 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ

1

1

Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yapmış olmak, Çoklu Dokunmatik Ekran Teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.
30 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ

1

1

Doktorasını Eğitim Teknolojisi alanında yapmış olmak, Çevrimiçi Öğrenmede İşlemsel Uzaklık konusunda çalışmaları olmak.
31 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ

1

1

Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yapmış olmak, Çevrimiçi Öğretime Bağlılık konusunda çalışmaları olmak.
32 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak, Mesleki Teknik Eğitimde Öğrenme-Öğretme Stratejileri konusunda çalışmaları olmak.
33 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ 1 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi) alanında almış olmak, Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesinde Senaryo Analizi konusunda çalışmaları olmak.
34 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ 1 1 Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak, Eğitimde İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Politikası
konusunda çalışmaları olmak.
35 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ 1 1 Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olmak, Eğitim Yönetiminin Felsefi Temelleri konusunda çalışmaları olmak.
36 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Ölçme ve Değerlendirme) alanında almış olmak, Değişen Madde Fonksiyonu konusunda çalışmaları olmak.
37 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 1 Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak,
Ebeveyn Sınav Kaygısı konusunda çalışmaları olmak.
38 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini   Müzik   alanında   almış   olmak,   Şan-Opera   konusunda
çalışmaları olmak.
39 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olmak, İlkokuma ve Müzik konularında çalışmaları olmak.
40 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanında almış olmak, Viyola Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
41 DOÇENT GAZİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanında almış
olmak, Keman Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
42 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak, Piyano Eğitiminde Dört El konusunda çalışmaları olmak.
43 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak, Klasik Gitar Eğitiminde İcra Tekniği konusunda çalışmaları olmak.
44 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak, Müzik Eğitimi lisansüstü programlarına yönelik uluslararası karşılaştırmalı çalışmaları olmak.
45 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak, Performans Sanatı konusunda çalışmaları olmak.
46 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak, Sanat Motivasyonu konusunda çalışmaları olmak.
47 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Resim-İş Eğitimi alanında yapmış olmak, Özel Eğitimde Sanat Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
48 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Resim-İş Eğitimi alanında yapmış olmak, Özgün Baskı Resim konusunda çalışmaları olmak.
49 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
BİYOLOJİ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak, Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları olmak.
50 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
BİYOLOJİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Biyoloji Eğitimi alanında yapmış olmak, Tahmin-Tartışmaya Dayalı Öğrenme Halkası ile V-Diyagramı konusunda çalışmaları olmak.
51 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
BİYOLOJİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Biyoloji Eğitimi alanında yapmış olmak, Sistem Düşüncesi Yaklaşımı konusunda çalışmaları olmak.
52 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
BİYOLOJİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Biyoloji Eğitimi alanında yapmış olmak, Uyarlanmış Birincil Literatür konusunda çalışmaları olmak.
53 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak, Bilimsel Muhakeme ile Zeka Oyunları konusunda çalışmaları olmak.
54 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitiminde almış olmak, Probleme Dayalı Öğrenme ile Kariyer Planlama konusunda çalışmaları olmak.
55 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi konusunda çalışmaları olmak.
56 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını İlköğretim alanında yapmış olmak, Sosyobilimsel Muhakeme
konusunda çalışmaları olmak.
57 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Fen Bilgisi Eğitimi alanında yapmış olmak, Öğretme Yaklaşımlarına Dayalı Fen Öğretimi Yönelimleri konusunda çalışmaları
olmak.
58 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
FİZİK EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Fizik Eğitimi alanında yapmış olmak, Fizik Eğitiminde Dört Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirme konusunda çalışmaları olmak.
59 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
FİZİK EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Fizik Eğitimi alanında yapmış olmak, Eğitimde Drama konusunda çalışmaları olmak.
60 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
FİZİK EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Fizik Eğitimi alanında yapmış olmak, Fizik Eğitiminde Dijital Oyun Geliştirme konusunda çalışmaları olmak.
61 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
KİMYA EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış olmak, Kimya Eğitiminde Uygulamalı Çalışmaların Epistemolojisi konusunda çalışmaları olmak.
62 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
KİMYA EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Kimya Eğitimi alanında yapmış olmak, Kimya Öğretmen
Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalıklarına İlişkin Değişkenler konusunda çalışmaları olmak.
63 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
KİMYA EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Kimya Eğitimi alanında yapmış olmak, Kimya Öğretmen
Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalıklarının Belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.
64 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
KİMYA EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Kimya Eğitimi alanında yapmış olmak, Kavram Haritalarında İndisleme Yöntemi konusunda çalışmaları olmak.
65 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
KİMYA EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını  Kimya  Eğitimi  alanında  yapmış  olmak,  Kimya
Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisinin Tespiti konusunda ölçek geliştirme çalışmaları olmak
66 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
MATEMATİK EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Ortaöğretim Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak, Matematik Öğretmenlerinin Teşhis Yeterliliği konusunda çalışmaları
olmak.
67 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
MATEMATİK EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Ortaöğretim Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak, Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometrik Dönüşümleri Anlamalarında Sanal
ve Fiziksel Manipülatiflerin Rolü konusunda çalışmaları olmak.
68 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
MATEMATİK EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını İlköğretim Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak,
Kesirlerle Çarpma-Bölmeye İlişkin Özelleştirilmiş Alan Bilgisi konusunda çalışmaları olmak.
69 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM GÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Özel Eğitim alanında yapmış olmak, Görme Engellilerde Yazılı İfade konusunda çalışmaları olmak.
70 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM GÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Özel Eğitim alanında yapmış olmak, Otizm Spektrum
Bozukluğu Alanında Erken Dönem Semptomları konusunda çalışmaları
olmak.
71 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Özel Eğitim alanında yapmış olmak, Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerde Matematik Problemi Çözme konusunda çalışmaları
olmak.
72 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Özel Eğitim alanında yapmış olmak, Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerde Okuduğunu Anlama konusunda çalışmaları olmak.
73 DOÇENT GAZİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanında almış olmak, Erken Çocukluk
Eğitiminde Nitel Araştırmalar konusunda çalışmaları olmak.
74 DOÇENT GAZİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olmak, Çocuk Edebiyatı
konusunda çalışmaları olmak.
75 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak, Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme konusunda çalışmaları olmak.
76 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak, Çocuklarla Felsefe konusunda çalışmaları olmak.
77 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Okul Öncesi Eğitim alanında yapmış olmak, Erken Çocukluk Eğitiminde Dokümantasyon konusunda çalışmaları olmak.
78 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Erken Çocukluk Eğitimi alanında almış olmak, Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıflarda Etkileşim Analizi konusunda çalışmaları olmak.
79 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında almış olmak, Online Metinlerde Kişiselleştirme, Dijital Metinler ve Anlama, Oyun Temelli Dijital Ortamlar konularında çalışmaları olmak.
80 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Sınıf Eğitimi alanına yapmış olmak, Sınıf Öğretmenlerinin Göz Teması Kurma Davranışları üzerine çalışmaları olmak.
81 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
COĞRAFYA EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Coğrafya Eğitimi alanında almış olmak, Coğrafi Beceriler ile Öğretim Programları konusunda çalışmaları olmak.
82 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
COĞRAFYA EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Coğrafya Eğitimi alanında yapmış olmak, Coğrafi Bilgi
Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
83 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Coğrafya Eğitimi alanında yapmış olmak, Kavramsal Değişim Yaklaşımı konusunda çalışmaları olmak.
84 DOÇENT GAZİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
TARİH EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Eski Çağ Tarihi alanında almış olmak, Asurlular ve Eski Çağ
Tarihinin Öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
85 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
TARİH EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tarih Eğitimi) alanında almış olmak, Tarih Eğitiminde Analoji Kullanılması ve Uzaktan Eğitim alanlarında çalışmaları olmak.
86 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış olmak, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İncelemeleri konusunda çalışmaları olmak.
87 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Türk Dili alanında yapmış olmak, Çağatay Türkçesi Mesnevileri ve Söz Varlığı konusunda çalışmaları olmak.
88 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak, Okuduğunu Anlama ile Okuma Kültürü konusunda çalışmaları olmak.
89 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak, Süreli Yayınlar,
Popüler Edebiyat-Tarih-Kültür bağlamında çalışmaları olmak
90 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında yapmış olmak, Prozodi ve Konuşma Eğitimi konusunda çalışmaları olmak
91 PROFESÖR GAZİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış olmak, Yabancılara Mesleki
Türkçe Eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
92 DOÇENT GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Tükçe Eğitimi alanında almış olmak, Dezavantajlı Çocukların Okuma, Anlama Gelişimleri, Yabancılara Türkçe Dilbilgisi Öğretimi konularında çalışmaları olmak.
93 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Fransız   Dili   Eğitimi   alanında   yapmış   olmak,   Masal
Çevirilerinde Kültürel Unsurlar konusunda çalışmaları olmak.
94 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL
TASARIM
ENDÜSTRİYEL
TASARIM
1 1 Endüstriyel Tasarım ve/veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında lisans,
yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, Tasarım-Teknoloji Etkileşimi ve Nesnelerin İnterneti konularında çalışmaları olmak.
95 PROFESÖR MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 1 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak, İşlemsel Tasarımın Mimarlık
ve Eğitimdeki Uygulamaları, Üretken Mimari Tasarım Yaklaşımları konularında çalışmaları olmak.
96 DOÇENT MİMARLIK
FAKÜLTESİ
MİMARLIK MİMARLIK 1 1 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak, Eleştirel Bölgeselcilik,
Kentsel ve Yapısal Dönüşüm alanlarında çalışmaları olmak.
97

DOÇENT

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK

1

1

Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak, Tarihi Yapıların Yeni İşlevle Kullanımı, Tarihi Çevrede Tasarım, Yurt İçi ve Yurtdışındaki Endüstri Mirası Niteliğindeki Yapı ve Yerleşkeler, UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki Yerleşimlerin Korunması konularında çalışmaları olmak.
98 DOÇENT MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 1 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak, Mimarlıkta Orijinallik, Mimarlıkta Yenilikçi Tasarım Yaklaşımları, Mimarlıkta Eleştiri ve
Eleştirellik konularında çalışmaları olmak.
99 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 1 Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak, Mimarlık ve Sanat Sergileri, Mimarlık Fotoğrafı Tarihi ve Kuramı, Mimarlık ve Kent
Çalışmalarında Görsel Analiz Yöntemleri konularında çalışmaları olmak.
100 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 1 Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak, Ulusal Mimari Proje
Yarışmaları Sonucu Kullanıma Sunulan Yapay Çevreler ile ilgili çalışmaları olmak.
101 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 1 Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak, Mimarlıkta Fenomenolojik
Yaklaşım, Mimarlıkta Modernlik ve Yerellik, Mimarlıkta Yolculuk Pratiği ve Yöntemi konularında çalışmaları olmak.
102

PROFESÖR

MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA

1

1

Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında almış olmak, İmar Mevzuatı ve Mevzuat AR-GE’si, Modern ve Postmodern Mekan Kademelenmesi, Pandemi ve Mekan konularında çalışmaları
olmak.
103 DOÇENT MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
1 1 Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak, Kentsel Politikalar, Göç ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme konularında çalışmaları
olmak.
104 DOÇENT MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
1 1 Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak, Kalkınma
Politikaları, Sanayi Alanları ve Kümelenme, Kentsel Dönüşüm ve Gecekondu alanları konularında çalışmaları olmak.
105 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
1 1 Doktorasını Şehir ve Bölge Planlama alanında yapmış olmak, Komşuluk Birimi Ölçeğinde Sürdürülebilirlik, Riskli Kentsel Alanların Belirlenmesi
konularında çalışmaları olmak.
106 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
1 1 Doktorasını Şehir ve Bölge Planlama alanında yapmış olmak, Kamusal Mekan Tasarımı, Çevre Psikolojisi ve Temel Tasarım Eğitimi konularında
çalışmaları olmak.
107 PROFESÖR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, Yapay Zeka ve Web Uygulama Güvenliği konularında çalışmaları
olmak.
108 DOÇENT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak,
Yazılım Tanımlı Ağ Güvenliği ve Siber Tehdit İstihbaratı konularında çalışmaları olmak.
109 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış
olmak, Nesnelerin İnternetinde Sis Hesaplama ve Güvenlik alanlarinda çalışmaları olmak.
110 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış
olmak, Bilgisayarlı Görü Uygulamaları, 3 Boyutlu Nesne Yapılandırma, Derin Öğrenme ve Derin Üretici Ağlar konularında çalışmaları olmak.
111 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Yazılım Tanımlı Ağlar, Ağ Fonksiyonu Sanallaştırma ve 5G
alanlarında çalışmaları olmak.
112 PROFESÖR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK –
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK –
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
1 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak, Mikroşebeke Boyutlandırma Optimizasyonu ve Yüksek Gerilim Güç
Kaynakları konularında çalışmaları olmak.
113 PROFESÖR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK –
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK –
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
1 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak, Zaman Modülasyonlu Anten Dizileri konusunda çalışmaları olmak.
114 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK –
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK –
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora
yapmış olmak, Enerji İletimi ve Dağıtımı ve Yüksek Gerilim Tekniğinde İzolasyon Malzemeleri konularında çalışmaları olmak.
115 PROFESÖR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak, Tek Sıra Tesis Düzenlemesi konularında çalışmaları olmak.
116 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Tehlikeli Atık Yönetiminde Yer Seçimi ve Araç Rotalama konularında çalışmaları olmak.
117 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Stok Planlamasında Maliyet Döngüleri ve Fiyatlandırma Optimizasyonu konularında çalışmaları olmak.
118 DOÇENT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak, Akarsu Köprüleri
ve Hidroloji konularında çalışmaları olmak.
119 DOÇENT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Yer Bilimleri Mühendisliği alanında almış olmak, Deprem ve Afet Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
120 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Bina Bilgi Modellemesi, İnşaat Sözleşmelerinde Makine Öğrenmesi alanlarında çalışmaları olmak.
121 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktorası olmak, Geosentetik Korumalı Altyapılarda Darbe Etkileri konusunda çalışmaları olmak.
122 DOÇENT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, Kil İçerikli
Adsorbent ve Katalizörlerle Adsorpsiyon ve Oksidasyon Reaksiyon
uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
123 DOÇENT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, Biyoetanol ve Enzim İmmobilizasyonu konularında çalışmaları olmak.
124 DOÇENT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, Borlu Bileşiklerden Hidrojen Üretimi konusunda çalışmaları olmak.
125 DOÇENT MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, Bor Teknolojileri, Bor Uç Ürünleri ve Prosesleri, Mekanokimyasal Yöntemle Metal Borhidrür Sentezi konularında çalışmaları olmak.
126 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Kimya Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Meyve ve Tohumlardan İlaç Etken Maddelerinin Özütlenmesi
konularında çalışmaları olmak.
127 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BESLENME VE
DİYETETİK
DİYETETİK 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak, Uyku Apnesi, D Vitamini ve Beslenme alanlarında çalışmaları
olmak.
128 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BESLENME VE
DİYETETİK
TOPLU BESLENME
SİSTEMLERİ
1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında almış
olmak, Toplu Beslenme Sistemleri, Beslenme ve Mikrobiyota ile Besin
Mikrobiyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
129 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE
DİYETETİK
TOPLU BESLENME
SİSTEMLERİ
1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında almış
olmak, Toplu Beslenme Sistemleri, Gıda Dezenfektanları ve Besin Mikrobiyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
130

DOÇENT

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE
DİYETETİK

TOPLUM BESLENMESİ

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak, Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak, Obezitenin Genetiği ve Beslenme, Besin Analizleri alanlarında çalışmaları
olmak.
131 PROFESÖR SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Sporcu Sağlığı ve Ortopedik Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.
132 DOÇENT SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Erişkinlerde Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmaları
olmak.
133 DOÇENT SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Erken Dönemde İnme Rehabilitasyonu alanında çalışmaları olmak.
134 DOÇENT SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1 1 Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, El Rehabilitasyonu ve Romatolojik Rehabilitasyon alanlarında çalışmaları
olmak.
135 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Çocuklarda Solunum  Rehabilitasyonu alanında
çalışmaları olmak.
136 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Serebral Palsili Çocuklarda Yürüyüş ve Duyu
ilişkisi ile ilgili çalışmaları olmak.
137 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Bebeklik Döneminde Teknoloji Temelli Bakım ve Yeni Doğanlarda Basınç Ülseri ile ilgili
çalışmaları olmak.
138 PROFESÖR SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK DOĞUM VE KADIN
HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
1 1 Doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak, Gebelikte Mobil Uygulama Kullanımı ve Mülteci Kadınlar ile ilgili
çalışmaları olmak.
139 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK DOĞUM VE KADIN
HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
1 1 Hemşirelik Bölümü lisans  mezunu olmak, Doğum, Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Aile Planlaması ve Simülasyon Eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
140 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Koroner Arter Hastalıkları ve Multipl
Skleroz Hastaları ile ilgili çalışmaları olmak.
141 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Meme Kanserli Hastalarda Mobil Uygulama ve Kemoterapide Semptom Yönetimi ile ilgili çalışmaları
olmak.
142 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Şizofreni Hastalarında Grup Psikoeğitimi ve Gençlerde Ölüm Anksiyetesi alanlarında çalışmaları
olmak.
143 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
1 1 Doktorasını Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak, Meme Kanseri Sonrası Tekrarlama Korkusu ve Travma Sonrası Gelişim konularında
çalışmalari olmak.
144 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ODYOLOJİ

ODYOLOJİ

1

1

KBB Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış olmak, Aktivite Temelli Vestibuler Rehabilitasyon ve
Videonistagmografi alanlarında çalışmaları olmak.
145 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ODYOLOJİ

ODYOLOJİ

1

1

KBB Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış olmak, Oküler VEMP ve Konuşma Odyometrisinde Kelime
Listeleri alanında çalışmaları olmak.
146

PROFESÖR

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

SOSYAL HİZMET

1

1

Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak, Doçentliğini Alan Eğitimi (Beslenme Eğitimi) alanında almış olmak, Farklı Bireylerin Beslenme Davranışlarının İncelenmesi alanında
çalışmaları olmak.
147

DOÇENT

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

1

1

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak, Sindirim Sisteminin Anatomisi, Histolojisi, Ultrastrüktürel Yapıları ve Sistematikle ilgili çalışmaları olmak.
148 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

1

1

Sağlık Eğitimi lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Yaşlı ve Engellilerin Bakımı konusunda çalışmaları olmak.
149 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

1

1

Fizik bölümü lisans mezunu olmak, Fizik bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak, Mikro ve Nano Teknoloji alanında doktora yapmış olmak, Fluoresen Proteinler konusunda ve Moleküler Dinamik Simülasyon ve
Kuantum Mekanik Hesaplamalar alanında çalışmaları olmak.
150

DOÇENT

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

1

1

Kimya Mühendisliği mezunu olmak, Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak, Statik Magnetik Alanın Kanserli Doku DNA Enzimleri Üzerine Etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
151 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ
ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ
1 1 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak, Spor Biyomekaniği alanında çalışmaları olmak.
152 DOÇENT SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, Spor Müzeciliği, Türk Spor Tarihi alanlarında çalışmaları olmak.
153 DOÇENT SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, Beden Eğitimi ve Spor
Tarihi, Türk Eğitim Tarihi alanlarında çalışmaları olmak.
154 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak, Futbol ve
Futsal alanlarında çalışmaları olmak.
155 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 1 1 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak, Genel Antrenman ve Herkes için Spor alanlarında çalışmaları olmak.
156 PROFESÖR SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
REKREASYON REKREASYON 1 1 Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında almış olmak, Rekreasyon ve Halk Oyunları alanlarında çalışmaları olmak.
157 PROFESÖR SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
REKREASYON REKREASYON 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, Eko-Rekreasyon, Spor
ve Kent Yaşamı alanında çalışmaları olmak.
158 DOÇENT SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON REKREASYON 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, Eko-Rekreasyon, Ritim
Eğitimi ve Dans alanlarında çalışmaları olmak.
159 DOÇENT SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
REKREASYON REKREASYON 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak, Otizm Bireylerde Fiziksel Aktivite alanlarında çalışmaları olmak.
160 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
REKREASYON REKREASYON 1 1 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak, Boş Zaman Eğitimi ve Tarihi alanında çalışmaları olmak.
161

DOÇENT

TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ

KİMYA TEKNOLOJİSİ

1

1

Doçentliğini Kimya alanında almış olmak, Elektrokimyasal Tekniklerle Tür Tayini İçin Triazol Türevi Bileşiklerde Elektrot Modifikasyonu konusunda çalışmaları olmak.
162

DOÇENT

TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL
KALIPÇILIK

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak, İnsörtlü Toz Enjeksiyon Kalıplama ve Kalıntı Gerilme alanlarında çalışmaları olmak.
163

DOÇENT

TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MAKİNE

1

1

Makine Eğitimi lisans mezunu olmak, Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak, Soğuk ve Sıcak İş Takım Çeliklerinin Delinebilirliği, Su Jeti ve Plazma Kesim alanlarında çalışmaları olmak.
164 DOÇENT TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, Nesnelerin İnterneti ve Derin Öğrenme alanlarında çalışmaları olmak.
165

PROFESÖR

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1

1

Doçentliğini Elektronik-Telekominikasyon Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak, Tıp Elektroniği, Tıp Elektroniğinde Fiber Optik Uygulamalar ve Tıp Elektroniğinde Ölçme ve Enstürmasyon konularında çalışmaları
olmak.

166

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1

1

Elektrik Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Elektrik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak, Güç Elektroniğinde Çok Portlu Güç Dönüştürücüleri, Model Öngörülü Kontrol ve Kayma Kipli Kontrol
konularında çalışmaları olmak.
167 PROFESÖR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Makine Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak, Yakıtlar- Yanma ve Yanma Kararsızlığı konularında çalışmaları olmak.
168 DOÇENT TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doktorasını ve Doçentliğini Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında almış
olmak, Kaynama-Yoğuşma ve Nanoakışkan konularında çalışmaları
olmak.
169 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doktorasını İmalat Mühendisliği alanında yapmış olmak, Çift Fazlı Çelik Sacların Şekillendirmesi konusunda çalışmaları olmak
170 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doktorasını İmalat Mühendisliği alanında yapmış olmak, Delme İşlemlerinin Optimizasyonu, Simülasyonu ve Modellenmesi konularında
çalışmaları olmak.
171 PROFESÖR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçenliğini Otomotiv   Mühendisliği   alanında   almış   olmak,   Turbo
Döngüsel Motor ve Kompresörler ile Pistonlu Motor Tasarımı ve imalatı konularında çalışmaları olmak.
172

DOÇENT

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

1

Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak, Nöroanestezi alanında çalışmaları olmak, Anestezide Ultrasonografi kullanımı konusunda deneyimli olmak, Anestezi alanında Avrupa
Yeterliliğine sahip olmak.
173 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak, Obstetrik Anestezide deneyimi olmak, Tıp Fakültesinde en az iki yıl İngilizce ders vermiş
olmak.
174 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak, Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak, Transplantasyon Anestezisinde deneyimi olmak.
175 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 1 Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Nükleer Fizik alanında Doktora yapmış olmak, Gamma Knife Radyocerrahi alanında yurtdışı
eğitim ve tecrübesi olmak.
176 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ 1 1 Çocuk Cerahisi uzmanı olmak, Çocukluk Çağı Özofagus Hastalıkları ile
ilgili çalışmaları olmak.
177 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ 1 1 Doçentliğini Gastroenteroloji Cerrahisi alanında almış olmak, Hepato- Pankreato-Biliyer Cerrahi alanında en az 6 ay yurtdışı deneyimine sahip
olmak ve çalışmalar yapmış olmak.
178 DOÇENT TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
GENEL CERRAHİ 1 1 Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak, Pelvik Taban Cerrahisi
ve Fekal Mikrobiyata ile ilgili çalışmaları olmak.
179 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

1

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak, Hemostas ve Kanama Yönetimi ile ilgili
deneyimi olmak.
180 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

1

1

Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, Akciğer ve Plevra Malignitelerinin
Genetiği konusunda çalışmaları olmak.

181

DOÇENT

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BD: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

1

1

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yandal uzmanlığı olmak, Serviks Kanseri ve Endometriyum Kanserlerinde İmmunohistokimyasal çalışmaları olmak, Jinekolojik Ultrason ile ilgili yurtdışı deneyimi olmak.
182 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak, Ayak Bileği ve Omuz Artroskopisi ile ilgili çalışmaları olmak ve ilgili alanlarda eğiticilik
tecrübesi olmak.
183 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

1

1

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak, Nöropatoloji ve Üropatoloji alanlarında çalışmaları olmak, sağlık kuruluşlarında en az 4 yıl Uzman Hekim olarak çalışmış olmak.
184 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ACİL TIP 1 1 Doçentliğini Acil Tıp alanında almış olmak, Acil Servise Başvuran; Eş, Aile İçi ve Kişiler Arası Şiddet Vakaları üzerine çalışmaları olmak.
185 DOÇENT TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
1 1 Gelişimsel Pediatri yandal uzmanı olmak, Doçentliğini Çocuk sağlığı ve
Hastalıkları alanında almış olmak.
186 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BD: ÇOCUK ACİL

1

1

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Acil Tıp alanında yandal uzmanı olmak, Çocuk Acilde Yatak Başı Ultrasonografi ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olmak.
187

DOÇENT

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI BD:
ÇOCUK ROMATOLOJİ

1

1

Çocuk Romatolojisi Yandal uzmanlığı olmak, Doçentliğini Çocuk
Romatolojisi alanında almış olmak, Ailevi Akdeniz Ateşi ve Behçet Hastalığı ile ilgili çalısmaları olmak.

188

PROFESÖR

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BD: SOSYAL PEDİATRİ

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Sosyal Pediatri alanında doktora yapmış olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak, Göçmenlerle ilgili çalışmaları olmak, Tıp Fakültelerinde en az 2 yıl Türkçe ve İngilizce lisans dersleri vermiş olmak.
189 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI 1 1 İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı olmak, Toksikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
190

DOÇENT

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI BD: GASTROENTEROLOJİ

1

1

Doçentliğini Gastroenteroloji alanında almış olmak, 80 Üstü Vaka/Yıl Volümlü Karaciğer Nakli Yapılan Bir Merkezde Karaciğer Nakli konusunda en az 3 yıl deneyimi olmak, Gastroenteroloji alanında yurtdışı deneyimi olmak.
191 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI BD: GASTROENTEROLOJİ 1 1 Tıpta uzmanlığını İç Hastalıkları alanında almış olmak, Gastroenteroloji alanında yandal uzmanlığı olmak, İrritabl Bağırsak Sendromunda
Probiyotikler alanında çalışmaları olmak.
192 PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI BD: TIBBİ ONKOLOJİ 1 1 Doçentliğini İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) alanında almış olmak, Küresel Kanser Kontrolü ve Kolorektal Kanser konusunda uluslararası işbirliği ile yapılmış çalışmaları olmak.
193

DOÇENT

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

1

1

Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak, Kompleks Koroner Girişimler ve Yapısal Kalp Hastalıklarının Girişimsel Tedavisinde deneyimli olmak, Tıp Fakültesinde İngilizce Tıp programı öğrencilerine en az iki (2) eğitim-öğretim yılı ders vermiş olmak.
194

DOÇENT

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

1

1

Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak, Koroner Bilgisayarlı Tomografi konusunda çalışmaları olmak, Tıp Fakültesinde İngilizce Tıp programı öğrencilerine en az beş (5) eğitim-öğretim yılı ders vermiş olmak.
195 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ 1 1 Kardiyoloji uzmanı olmak, Romatolojik Hastalıklarda Kardiyak çalışmaları olmak, Tıp Fakültesinde en az bir yıl ingilizce ders vermiş
olmak.
196 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ 1 1 Kardiyoloji uzmanı olmak, Deformasyon Görüntülemesi alanında yurtdışı deneyim ve çalışmaları olmak, Tıp Fakültesinde en az iki yıl ingilizce ders
vermiş olmak.

197

PROFESÖR

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji uzmanı olmak, Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak, Vasküler alanda çalışmaları olmak, Sağlık Kuruluşlarında Vasküler ve Nonvasküler Girişimsel Radyoloji alanda hekim olarak çalışma deneyimi olmak, Tıp Fakültelerinde
Radyoloji alanında en az 5 yıl lisans dersleri vermiş olmak.
198 DOÇENT TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
RADYOLOJİ 1 1 Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak, Sentetik Mamografi
konusunda çalışmaları olmak.
199 DOÇENT TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ 1 1 Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak, MR Perfüzyon Görüntüleme
ve PET-MR alanında çalışmaları olmak.
200 DOÇENT TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ 1 1 Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak, Damar Duvar Patolojileri ve
Duvar Sertliğinin           Değerlendirilmesinde           Ultrasonografik           Yeni Teknolojilerin Kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
201 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
1 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Covid-19 Pandemisi ve Ruh
Sağlığı alanında çalışmaları olmak.
202 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
1 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Obez Bireylerde Bilişsel Faktörler ile ilgili çalışmaları olmak.

203

PROFESÖR

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP
BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

1

1

Biyofizik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Doçentliğini Biyofizik alanında almış olmak, Radyo-Frekans Alanların Kan Beyin Bariyerine Etkileri Konularında çalışmaları olmak. Tıp Fakültelerinde en
az 5 yıl İngilizce Biyofizik lisans dersi vermiş olmak.

204

DOÇENT

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP
BİLİMLERİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji alanında almış olmak, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikasına sahip olmak, Deneysel Polikistik Over Sendromu ve Melatonin konularında
çalışmaları olmak.

205

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP
BİLİMLERİ

İMMÜNOLOJİ

1

1

Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, İmmünoloji alanında doktora yapmış olmak, Tanısal İmmünoloji Laboratuvarı konusunda deneyimli olmak, Monoklonal Antikor, Apoptoz ve Viral
Hastalıklarda Sitokin Ekspresyonu konusunda çalışmaları olmak.
206

PROFESÖR

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP
BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak, Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak, Metabolik Sendrom,
Fruktoz, Kafein konularında çalışmaları olmak.

207

PROFESÖR

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP
BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

1

1

Doçentliğini Biyokimya alanında almış olmak, miRNA ve FSH Reseptörleri konusunda çalışmaları olmak, Tıp Fakültelerinde İngilizce Tıp Programı öğrencilerine eğitim ve öğretim yılı süresince 3 yıl İngilizce
ders vermiş olmak.
208 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP
BİLİMLERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Mikoloji ve İnvaziv Aspergillozlarda Genetik Yatkınlık konularında çalışmaları olmak.

209

DOÇENT

TUSAŞ – KAZAN MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ

UÇAK TEKNOLOJİSİ

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak, İnsörtlü Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemiyle Kompozit Parça Üretimi konusunda çalışmaları olmak.
210

DOÇENT

UYGULAMALI
BİLİMLER FAKÜLTESİ

FOTONİK

FOTONİK

1

1

Doçentliğini Fizik alanında almış olmak, III-V Grubu Çok Eklemli Güneş Hücrelerinin MBE Tekniği ile Büyütülmesi-Fabrikasyonu konusunda
çalışmaları olmak, alanında proje çalışma deneyimi olmak.

211

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

FOTONİK

FOTONİK

1

1

Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak, Czochralski Tekniği ile Germanyum Kristali Büyüterek Germanyum Alttaş Üretilmesi konusunda deneyim sahibi olmak, Tekli Germanyum Güneş Hücresinin Fabrikasyonu konusunda çalışmaları olmak.
212 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Pazarlama Yönetim Bilgi Sistemleri, Dijital Reklamcılık ve Blokzinciri konularında çalışmaları olmak.
213 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
UYGULAMALI
BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış
olmak, Blokzinciri ve Meta-Sezgisel Algoritma konularında çalışmaları
olmak

Bir Cevap Yazın

Top