Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik Uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/BİLİM
DALI/PROGRAM
KADRO ÜNVANI ÖZEL ŞARTLAR ADET
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik İngilizce Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Prof. Dr. İngilizce Tıp mezunu olmak, Jinekolojik Cerrahi Uzmanı olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Doçentliği bulunmak. 1
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik İngilizce Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek
Lisans ve Doktora yapmış olmak.
1
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik İngilizce Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi İngilizce Tıp mezunu olmak, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı olmak.
1
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik İngilizce Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi Tıp Doktoru ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. 1
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik İngilizce Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış
olmak.
1
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Türkçe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçent Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde
yapmış olmak.
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı Prof. Dr. Tıp Doktoru ve Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı olmak
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı Doç. Dr. Tıp Doktoru ve Gastroenteroloji Uzmanı Olmak. 1
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ameliyathane Hizmetleri Programı Dr. Öğr. Üyesi Tıp Doktoru ve Genel Cerrahi
Uzmanı Olmak
2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı Dr. Öğr. Üyesi Tıp Doktoru ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Olmak 3
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Fizyoterapi Programı Dr. Öğr. Üyesi Tıp Doktoru ve Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Uzmanı Olmak
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Fizyoterapi Programı Dr. Öğr. Üyesi Fizik Alanında Lisans ve Fizik Alanında Doktora
yapmış Olmak
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi Tıp Doktoru ve Radyoloji Uzmanı Olmak 1
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi Tıp Doktoru Olmak ve Patoloji Uzmanı
Olmak
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ameliyathane Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Hemşirelik Lisans mezunu olmak , Hemşirelik alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, Ameliyathane ve/veya Anestezi
alanlarında tecrübeli olmak
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı Öğr. Gör. Hemşirelik Lisans mezunu olmak , Hemşirelik alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, İlk ve Acil Yardım
alanında tecrübeli
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğr. Gör. Psikoloji mezunu olmak, Örgütsel Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak 1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğr. Gör. Sağlık Yönetimi mezunu olmak, sağlık yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, Kalite Yönetimi ve Akreditasyon alanında tecrübeli
olmak
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Öğr. Gör. 4 Yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında
yüksek lisansı yapmış olmak
1
Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren  6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen
Üniversitemiisz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgelerinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sokak No:27 Esentepe-Şişli İstanbul Tel: 212 275
75 82)’ne, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sokak No:17 EsentepeŞişli-İstanbul Tel: 212 273 26 90)’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, transkript ile ALES
sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sok. No:17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 212 273 26 90-91)’na teslim etmeleri gerekmektedir.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 15.12.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 29.12.2023
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 11.01.2024
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SAATİ : 14.00
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
GİRİŞ SINAVI SINAV YERİ : T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ : 05.01.2024
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 17.01.2024
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.demiroglu.bilim.edu.tr
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Bir Cevap Yazın

Top