Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Bursa Uludağ Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden

 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1– İlanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 26 (yirmialtı) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
2– Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3– Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.
4– Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5– İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6– İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına BUAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/ personel adresinde yayınlanmıştır)
7– İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalarını dijital ortamda da (Sadece USB-Flash Bellek ile) sunabilir.
8– Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-
 Başvuru dilekçesi.
(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)
(x) 3– Özgeçmiş
(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr. Öğretim Üyesi adayları Doktora, Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)
(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr. Öğretim Üyesi adayları için)
6- Sabıka Kaydı (1 adet)
(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (2 adet)
(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital olarak)

* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar; Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya (Fiziksel veya Dijital olarak) teslim edecektir.

NOT: (X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup BUAKBİS Sisteminden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNV. K.D. AD. AÇIKLAMA
DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DOÇENT 1 1 Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Türk Müziği Konservatuvarı bünyesinde bitirmiş, aynı alanda Doçent unvanı almış ve Kanun çalgısında çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR ANASANAT DALI PROFESÖR 1 1 Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat/Sanat Dalı’nda (Trombon) bitirmiş ve aynı alanda Doçent unvanı almış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI PROFESÖR 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’nda (Keman Sanat Dalı) tamamlamış olmak, aynı alanda Doçent unvanı almış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA DOÇENT 1 1 Psikolojik Danışmanlıkta Yaşanan Etik İkilemler ve Üniversite Öğrencilerinde Gözlenen Saldırganlık Eğilimleri Konularında Çalışmaları Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ ANASANAT DALI PROFESÖR 1 1 Viyolonsel Eğitimi, Müziksel İşitme Eğitimi ve Müzik Eserlerinin Geometrik Modellemeleri Konularında Çalışmaları Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ ANASANAT DALI PROFESÖR 1 1 Piyano eğitiminde dikkat, görsel hafıza ve performans anksiyetesi ile özyeterlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANASANAT DALI DOÇENT 1 1 Öğretmen Yetiştirmede Yansıtıcı Düşünme ve Çağdaş Sanat Öğretiminde Disiplinlerarasılık konularında çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 STEM Yeterlilikleri Ve Kavram Öğretiminde RBC Uygulamaları Konularında Çalışmaları Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Dezavantajlı öğrencilerin STEM kariyerlerine olan ilgisi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersindeki hedef yönelimleri ile ilgili çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Doktorasını ilköğretim matematik eğitiminde tamamlamış ve meta- sentez, metafor, TPACK üzerine çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklara yönelik davranışsal ve doğal öğretim yaklaşımlarına dayalı çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ HİDROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Doçent unvanını Biyoloji alanında almış olmak ve makroalg fizyolojisi, antigenotoksitesi ve asitleşmenin makroalglere etkileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE MANTIK DOÇENT 1 1 Doçentlik unvanını Felsefe alanında almış olmak. Klasik ve modern mantık, iki değerli ve çok değerli mantıklar ve çözümleyici çizelge yöntemi konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ANALİTİK KİMYA DOÇENT 1 1 Doçent unvanını Kimya alanında almış olmak ve DNA hasar ürünlerinin tayini ile GC-MS/MS ve HPLC analizleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ANORGANİK KİMYA DOÇENT 1 1 Doçent unvanını Kimya alanında almış olmak ve potansiyometri, amino asit metal kompleksi sentezi ve oluşum sabitleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak. (*23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete’de yeniden düzenlenen “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ DOÇENT 1 1 Doçent unvanını Matematik alanında almış olmak ve üç terimli binom katsayılarını içeren denklikler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI PROFESÖR 1 1 Doçent unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak ve 19. yüzyıl klasik Türk edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM RESİM ANASANAT DALI DOÇENT 1 1 Soyut geometrik sanat bağlamında ürettiği eserlerle kişisel sergiler açmış ve aynı ifade biçimi çerçevesinde yayınlar yapmış olmak. Doçenlik unvanını Plastik Sanatlar/resim alanında almış olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAHNE SANATLARI OYUNCULUK ANASANAT DALI PROFESÖR 1 1 Film yapım ve yönetimi alanlarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup Doçentlik unvanını sosyal politika alanından almış olmak. Göç ve işgücü piyasaları, sosyal ağlar, demografi ile dijitalleşme alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT PROFESÖR 1 1 Yenilik ekonomisi ve teknoloji politikası alanında çalışmalar yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI DOÇENT 1 1 Makro İktisat Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Makro ihtiyati politikalar ile iktisat politikalarının istihdam, büyüme, gelir dağılımı ve cari açık üzerindeki etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TÜRK DİN MUSİKİSİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini güzel sanatlar (müzik- Türk sanat müziği-yorumculuk) alanında almış olmak. Türk Dini Musikisi nazariyatı ve tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.
İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON DOÇENT 1 1 Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji Bilim alanından almış olmak. Stratejik yönetim, örgütsel davranış ve kalite yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İNEGÖL MYO MALZEME VE MALZEME İŞLEME
TEKNOLOJİLERİ
MOBİLYA VE DEKORASYON PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Orman Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK RESTORASYON PROFESÖR 1 1 Mimarlıkta lisans derecesine, Restorasyon alanında yüksek lisans, Mimarlık veya Restorasyon alanında doktora derecesine sahip olmak; kentsel koruma, alan yönetimi ve kültürel miras çalışmaları alanlarında yayınlar yapmış olmak; bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR YAZILIMI DOÇENT 1 1 Doçentliğini Bilgisayar mühendisliği alanında almış olmak; biyometri ve bağlılık ayrıştırma konularında çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Yüksek lisans ve doktora derecesi ile doçentlik unvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olmak, içme suyu ve yüzeysel su kalitesi izlenmesi ile UV dezenfeksiyon prosesleri konularında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 1 Kontrol Sistemleri, Robotik, Kalite Kontrolü ve Altı Sigma konularında çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 1 Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri ile doçentlik unvanını almış olmak; Çizelgeleme, hat dengeleme, optimizasyon, sezgisel algoritmalar ve yapay zeka konularında çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI MALZEMESİ DOÇENT 1 1 Lisansüstü eğitimini ve Doçentlik unvanını İnşaat Müh. Böl. Yapı Malzemesi alanında almış olmak, Çimento-katkı uyumu, 3-B Beton ve Silindir ile sıkıştırılmış Beton alanları ile ilgili çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ DOÇENT 1 1 Doktorasını makine mühendisliği alanında yapmış olmak ve doçentliğini makine mühendisliğinden almış olmak. Taşıt Titreşimleri ve taşıt mekanizmaları konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK DOÇENT 1 1 Doktorasını ve Doçentlik unvanını Makine mühendisliği alanından almış olmak. Hibrid sezgisel optimizasyon yöntemleri, şekil ve topoloji optimizasyonu ve çarpışma analizleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİK PROFESÖR 1 1 Doktorasını makine mühendisliği alanında yapmış olmak ve Termodinamik, Soğutma ve İklimlendirme konularında bilimsel yayınları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Lisans, yüksek lisans, doktora derecelerini ve doçentlik unvanını Tekstil mühendisliği alanında almış olmak, ses yutucu özellikli tekstil malzemeleri ve tekstilde görüntü işleme alanlarında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Lisans, yüksek lisans, doktora derecelerini ve doçentlik unvanını Tekstil mühendisliği alanında almış olmak, iplik teknolojisi ve teknik iplikler alanında çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETİK BESLENME VE DİYETİK PROFESÖR 1 1 Doktora ve doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak, doktora sonrası yurtdışı deneyimi ve çocuk beslenmesi üzerine çalışmaları olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETİK BESLENME VE DİYETİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak. Enteral, parenteral beslenme ve yeme davranış bozuklukları alanında yayınları olmak. Uluslararası projelerde araştırmacı olarak görev yapmak.
TEKNİK BİL. MYO ELEKTRİK VE ENERJİ HİBRİT VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Lisans eğitimini Teknik Eğitim Fakülteleri veya mühendislik fakültelerinin Elektrik Eğitimi veya eşdeğer alanlarında yapmış olmak. Elektrik makinaları konusunda doktora yapmış olmak. Üniversitelerin Elektrik Enerji Bölümünde en az 5 yıl süre ile öğretim elemanı olarak çalışmış olmak. Güç sistemleri ve elektrik makinaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇENT 1 1 Karaciğer nakli anestezisinde deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ PROFESÖR 1 1 Pediatrik nöroşirurji cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ DOÇENT 1 1 Donör hepatektomisinde deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Oküler yüzey hastalıkları ve travma konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Vitreoretinal cerrahi ve uvea hastalıkları konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK, BURUN VE
BOĞAZ HASTALIKLARI
PROFESÖR 1 1 Endoskopik ön kafa tabanı ve rinoloji konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ PROFESÖR 1 1 Omuz cerrahisi ve artroskopik cerrahi konularında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ DOÇENT 1 1 Renal transplantasyon konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ DOÇENT 1 1 Renal transplantasyon konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Diyabet teknolojileri ve insülin pompa tedavisi konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK VE ERGEN
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DOÇENT 1 1 Yataklı servis tecrübesi ve hayvan deneyleri konularında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROFESÖR 1 1 Nörolojik rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Kardiyopulmoner egzersiz testleri ve solunum fonksiyon testleri konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI PROFESÖR 1 1 Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlıkta eşitsizlikler ve çalışan sağlığı ve güvenliği alanlarında uluslararası yayını olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 İç Hastalıkları ve Romatoloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOİSTATİSTİK PROFESÖR 1 1 İstatistiksel şekil analizi konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP
BİLİMLERİ
BİYOİSTATİSTİK PROFESÖR 1 1 İstatistiksel şekil analizi konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları konusunda tecrübeli ve bu alanda Sertifikasyon Eğitimi verme konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı ve Tıbbi Viroloji yan dal uzmanı olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA PROFESÖR 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Veteriner Klinik Bilimleri Dölerme ve Suni Tohumlama alanından almış olmak. Çiftlik hayvanlarında in vitro fertilizasyon ve spermanın liyofilizasyonu üzerine çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Veterinerlik Klinik Bilimleri Doğum ve Jinekoloji alanından almış olmak. Sütçü ineklerde senkronizasyon protokolleri ve cinsiyeti belirlenmiş dişi sperma kullanımı üzerine çalışmaları olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında almış olmak. Veteriner antimikrobiyal kemoterapi, antimikrobiyal direnç ve direncin önlenmesi konularında araştırmaları bulunmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Doçentliğini Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında almış olmak. İneklerde beslenme- fertilite ilişkili konularda araştırmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME VETERİNERLİK GENETİĞİ PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme alanında almış olmak. Büyükbaş hayvanlarda kantitatif özellik lokusları ve genlerin verim özellikleri üzerine olan etkilerinin incelendiği moleküler çalışmaları olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME VETERİNERLİK GENETİĞİ DOÇENT 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veteriner Hekimlik Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Koyun ve keçilerde genetik faktörlerin verim özelliklerine olan etkisini inceleyen çalışmaları olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME VETERİNERLİK ZOOTEKNİ PROFESÖR 1 1 Veteriner Fakültesi Mezunu olmak. Doçentliğini Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme Bilim Alanında almış olmak. İvesi Koyunu verim özellikleri ve adaptasyon kabiliyeti konularında araştırmalar yapmış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME VETERİNERLİK ZOOTEKNİ DOÇENT 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veteriner Hekimlik Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Yavaş gelişen etlik piliçlerde hayvan refahı ve davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ DOÇENT 1 1 Bağ Yetiştirme ve Islahı alanında doktora yapmış olmak, Doçentliğini Bahçe Bitkileri Yetişme ve Islahı bilim alanında almış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA ENTOMOLOJİ PROFESÖR 1 1 Biyolojik Mücadeleyi Destekleme ve Biyoteknolojik Mücadele konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ PROFESÖR 1 1 Biyosistem Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak, yurtdışı deneyime sahip olmak, makine öğrenmesi ve bilgisayarlı görme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL YAPILAR PROFESÖR 1 1 Biyosistem Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak, yurtdışı deneyime sahip olmak, hayvan barınaklarında iç ortam hava kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak, ingilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Meyve ve sebze işleme teknolojisi alanında aroma kimyası konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Gıda güvenliği ve kalitesi, gıda bulaşan ve kalıntıları, gıda mühendisliğinde kemometrik yaklaşımlar ile temel işlemler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI DOÇENT 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanını almış olmak, Bursa Kenti ile ilgili Peyzaj Planlama ve Tasarım çalışmaları yapmış olmak, Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım yarışmalarında
ödüllere sahip olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR 1 1 Tarımsal İşletmecilik, Üretim Ekonomisi ve Tarım Muhasebesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ TARLA BİTKİLERİ PROFESÖR 1 1 Doçentlik unvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olmak, Çayır Mera ve Yem Bitkileri ile Ürün Fizyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yayın Tarihi ve Yeri : 29.04.2022 CUMA – resmigazete.gov.tr
Son Başvuru Tarihi : 24.05.2022 SALI

Bir Cevap Yazın

Top