Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not: 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 08.05.2022

Son Başvuru Tarihi : 22.05.2022

Profesör ve Doçent kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edilecektir.

* Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)
* Nüfus cüzdanı fotokopisi
* 1 (bir) adet fotoğraf
* Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
* Özgeçmiş ve eserler listesi
* Yabancı dil belgesi
* Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
* Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜM ABD UNVANI DER. AD. AÇIKLAMA
ÖÜ/2022-01 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Kemik rejenerasyonu üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2022-02 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 3 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Dental implantlar ve zirkonya restorasyonların stres dağılımına etkisi ve protez kullanan hastalarda klinik çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2022-03 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent 2 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Ortodontide fraktal analiz kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2022-04 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doçent 2 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Paranazal sinüslerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2022-05 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Saggital Split Ramus Osteotomiler üzerinde çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2022-06 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Endodontik tedavi yöntemleri veya materyalleri ile ilgili araştırma yapmış olmak.
ÖÜ/2022-07 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Dental travmalar üzerine çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2022-08 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Mineralizan Peptit ajanlar ve Mineral Trioksit Agregat üzerinde çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2022-09 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Farklı yöntemlerle üretilen metal altyapılarda kompozit rezin bağlantısı üzerinde çalışma yapmış olmak.
ÖÜ/2022-10 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Periodontal hastalıklı bireylerin vücut sıvılarında Netrin-1 düzeylerinin incelenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Bir Cevap Yazın

Top