Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Beykent Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Beykent Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğreti Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim Elemanı Alanı ALES/YDS
Eş Değeri Puanı
ALES
Puan Türü
Ek Açıklamalar
Meslek Yüksekokulu Elektrik 3 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden en az tezli yüksek lisans mezunu
olmak.
ALES: 70 SAY Öğr. Gör.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 12.05.2020
Son Başvuru Tarihi : 26.05.2020
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 28.05.2020
Giriş Sınavı Tarihi : 01.06.2020
Nihai Değerlendirme : 02.06.2020

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi
içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9- Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr
web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19 34396 Sarıyer, İstanbul

Bir Cevap Yazın

Top