Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Duyurulur.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama Tarihi : 13.05.2020

Son Başvuru Tarihi : 27.05.2020

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 10.06.2020

Giriş Sınavı Tarihi : 23.06.2020

(Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tarihlerde değişiklik olması veya ertelenmesi durumunda Üniversitemiz internet sayfasında duyuru yapılacak olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.)

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.06.2020

Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.

Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.bandirma.edu.tr

1 – Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen nitelikteki belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).

2 – Başvuru formunda onaylı ve/veya ıslak imzalı olarak istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

3 – Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

4 – İlan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

5 – Belgelerin ilgili bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

6 – “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

7 – Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

8 – Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9 – İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

10 – Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese telim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

11 – İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlan Sıra Kadro

Unvanı

Kadro

Sayısı

Birim Bölüm Anabilim Dalı

(ABD)/Pr.

Kadro Açıklama / Nitelik ALES Yab.

Dil

Başvuru Adresi
ÖE202001 Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Manyas

MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl. Özel Güvenlik ve Koruma Pr. Tezli Yüksek Lisans mezunu olup lisans mezuniyetinden sonra emniyet hizmetleri sınıfında en az on yıl mesleki deneyime sahip olmak veya Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70/Muaf Manyas MYO

Müdürlüğü Atatürk

Mah. Tavşantepe Mevkii TOKİ Evleri Manyas / BALIKESİR

Bir Cevap Yazın

Top