Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Kadrolara Başvuracak Adaylar:
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)
5-Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
6-ALES Belgesi
7-Yabancı Dil Belgesi
8-Deneyim belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
9-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
10-1 adet fotoğraf
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 04.12.2023
Son Başvuru Tarihi : 18.12.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.12.2023
Sınav Giriş Tarihi : 03.01.2024
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.01.2024
ÖNEMLİ NOTLAR
1-Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2-Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.
3-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.
7-Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
8- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir
-06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile
-Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
9- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
10- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

BİRİM ÜNVANI ADET DERECE ALES PUANI
/TÜRÜ
YABANCI DİL PUANI ÖNCELİKLİ ALAN KONUSU AÇIKLAMALAR SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Beşeri ve İktisadi Coğrafya AD Araş. Gör.
Öncelikli Alan
1 5 75/SÖZ 70 Yenilenebilir
Enerji ve Enerji Depolama
Coğrafya Bölümü lisans mezunu olmak. Beşeri ve
İktisadi Coğrafya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
http://www.dtcf.ankara.edu.tr
Bölgesel Coğrafya AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 5 75/SÖZ 70 Göç Araştırmaları Coğrafya  Bölümü  lisans mezunu  olmak; Coğrafya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.dtcf.ankara.edu.tr
Paleoantropoloji AD Araş. Gör. 1 5 75/EA 70 Antropoloji     Bölümü     lisans    mezunu    olmak. Paleoantropoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. http://www.dtcf.ankara.edu.tr
Fars Dili ve Edebiyatı AD Öğr.Gör. Ders Verm. Üzere 1 5 70/SÖZ 85 Fars   Dili   ve   Edebiyatı   veya   Farsça   Mütercim Tercümanlık  bölümlerinin  birinden  lisans  mezunu olmak. Fars Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans  yapmış  olmak.  Lisans  eğitimi  sonrasında alanında  en  az  3  yıl  yükseköğretim  kurumlarında
ders verme deneyimi bulunmak
http://www.dtcf.ankara.edu.tr
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Kimya AD Araş. Gör. 1 4 75/SAY 70 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.pharmacy.ankara.edu.tr
Farmakoloji AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 4 75/SAY 70 Metabolizma ve Kronik Hastalıklar Eczacılık     Fakültesi     lisans     mezunu     olmak. Farmakoloji  Anabilim  Dalında  tezli  yüksek  lisans yapıyor olmak http://www.pharmacy.ankara.edu.tr
Farmasötik Teknoloji AD Araş. Gör. Öncelikli
Alan
1 4 75/SAY 70 Mikro ve Nano Teknoloji Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji   Anabilim   Dalında   tezli   yüksek   lisans
yapıyor olmak.
http://www.pharmacy.ankara.edu.tr
Biyokimya AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 4 75/SAY 70 Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve
Aşı
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Biyokimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.pharmacy.ankara.edu.tr
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 5 75/EA 70 Veri Bilimi (Büyük Veri, Veri Madenciliği, Veri Depolama, Veri Analitiği, Örüntü Tanıma) ve Bulut
Bilişim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.education.ankara.edu.tr
FEN FAKÜLTESİ
Biyokimya AD Araş. Gör.
Öncelikli Alan
1 5 75/SAY 70 Sensör Teknolojileri Kimya Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.science.ankara.edu.tr
Bilgisayar Bilimleri AD Araş. Gör.
Öncelikli Alan
1 5 75/SAY 70 Siber Güvenlik, Kriptoloji Bilgisayar   Mühendisliği   Bölümü   lisans   mezunu
olmak  ve  ilgili  alanda  tezli  yüksek  lisans  yapıyor olmak
http://www.science.ankara.edu.tr
HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası Hukuk AD Araş. Gör. Öncelikli
Alan
1 4 75/EA 70 Uluslararası Güvenlik ve Terör Hukuk  Fakültesi  mezunu  olmak.  Kamu  Hukuku Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.law.ankara.edu.tr
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Reklamcılık ve Tanıtım AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 5 75/SÖZ 70 Dijital Platformlar ve Sosyal Medya Fakültelerin 4 yıllık örgün eğitim veren Halkla İlişkiler ve    Tanıtım;    Halkla    İlişkiler    ve    Reklamcılık; Reklamcılık; Medya ve Tasarım; Medya ve Görsel Çalışmalar;    İletişim    Tasarımı;    Görsel    İletişim Tasarımı,  Grafik   Tasarımı   bölümlerinin   birinden lisans    mezunu    olmak    ve    aynı    alanlardaki programların  birinde  tezli  yüksek  lisans  yapıyor
olmak.
http://www.ilef.ankara.edu.tr/
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Bilimleri AD Araş. Gör. Öncelikli
Alan
1 4 75/SAY 70 Nesnelerin İnterneti Bilgisayar   Mühendisliği   Bölümü   lisans   mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
http://www.eng.ankara.edu.tr/
Biyomedikal Mühendisliği AD Araş. Gör. Öncelikli
Alan
1 4 75/SAY 70 Biyomedikal ve Biyomedikal
Teknolojiler
Biyomedikal  Mühendisliği  Bölümü  lisans  mezunu olmak. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
http://www.eng.ankara.edu.tr/
Fizik Mühendisliği AD Araş. Gör.
Öncelikli Alan
1 4 75/SAY 70 Savunma Teknolojileri Fizik  Mühendisliği  Bölümü  lisans  mezunu  olmak.
Fizik  Mühendisliği  Anabilim  Dalında  tezli  yüksek lisans yapıyor olmak.
http://www.eng.ankara.edu.tr/
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 5 75/SAY 70 Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, Diyabet
ve Ateroskleroz)
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı veya Beslenme Bilimleri   Anabilim   Dalı   veya   Diyetetik   Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://health.ankara.edu.tr/
Sosyal Hizmet AD Araş. Gör.
Öncelikli Alan
1 5 75/EA 70 Göç Araştırmaları Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://health.ankara.edu.tr/
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İktisat Politikası AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 5 75/EA 70 Veri Bilimi (Büyük Veri, Veri Madenciliği, Veri Depolama, Veri Analitiği, Örüntü Tanıma) ve Bulut
Bilişim
Matematik,   İstatistik,   İktisat   ya   da   Mühendislik bölümlerinin birinden  lisans mezunu olmak.  İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.politics.ankara.edu.tr/
TIP FAKÜLTESİ
Fizyoloji AD Araş. Gör.
Öncelikli Alan
1 4 75/SAY 70 İnsan Beyni ve Nörobilim Biyoloji lisans mezunu olmak. Fizyoloji (Tıp) alanında doktora yapıyor olmak. http://www. medicine.ankara.edu.tr
Tıbbi Biyoloji AD Araş. Gör. 1 4 75/SAY 70 Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak.
Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapıyor olmak.
http://www. medicine.ankara.edu.tr
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 4 75/SAY 70 Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve
Aşı
Veteriner   Fakültesi   mezunu   olmak.   Veterinerlik Farmakoloji   ve   Toksikolojisi   Anabilim   Dalında doktora yapıyor olmak http://www.veterinary.ankara.edu.tr
Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD Araş. Gör.
Öncelikli Alan
1 4 75/SAY 70 Bilim Tarihi Veteriner   Fakültesi   Mezunu   olmak.   Veteriner
Hekimliği  Tarihi  ve  Deontoloji  Anabilim  Dalında doktora yapıyor olmak
http://www.veterinary.ankara.edu.tr
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 4 75/SAY 70 Organik Tarım Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.agri.ankara.edu.tr
Tarım İşletmeciliği AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 4 75/SAY- EA 70 Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları
dahil)
Tarım  İşletmeciliği  veya  İşletme  programında  tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.agri.ankara.edu.tr
Toprak Bilimi AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 4 75/SAY 70 Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları
dahil)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak http://www.agri.ankara.edu.tr
BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Biyoteknoloji AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 4 75/SAY 70 Biyoteknoloji Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoteknoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak https://biotek.ankara.edu.tr/
Biyoteknoloji AD Araş. Gör. Öncelikli Alan 1 4 75/SAY 70 Mikro ve Nanoteknoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak. Mikro ve Nanoteknoloji alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak
https://biotek.ankara.edu.tr/

 

Bir Cevap Yazın

Top