Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Araştırma Görevlisi > Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak, devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmanın yanı sıra sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvurulan ilan sıra numarası, unvan, birim, bölüm, program/anabilim dalı ile iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde belirtildiği bir dilekçe,
 2. Özgeçmiş,
 3. ALES sonuç belgesinin çıktısı,
 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
 1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
 2. Lisans transkript belgesi,
 3. Lisansüstü öğrenci belgesi ve transkript belgesi,
 4. Tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
 5. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
 6. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 7. Deneyim durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yaptığı işin konusunu da belirten belge,
 8. Halen bir kamu kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış adaylardan hizmet belgesi

  DİĞER HUSUSLAR

 1. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. ALES puanının geçerlilik süresi açıklandığı tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 4. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 6. Atanmaya hak kazanan adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
 7. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
 8. İlanımıza http://www.aksaray.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
 9. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.


SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi                      : 07.05.2021
Başvuru Başlangıç Tarihi       : 07.05.2021
Son Başvuru Tarihi                 : 24.05.2021
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 27.05.2021
Giriş Sınavı Tarihi                    : 01.06.2021
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi   : 03.06.2021

Sıra No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/ Program ALES
Puan Türü

Unvan

Derece

Adet

Başvuru Yeri

Sonuçların İlan edileceği Web adresi

Şartlar

1

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

SAY

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

https://teknik.aksaray.edu.tr/

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik mühendisliği Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans eğitimi sonrasında alternatif enerji kaynaklarından (güneş, rüzgâr vb.) elektrik üretimi alanında en az 5 yıllık deneyime sahip olmak.

2

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler
Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

SÖZ

Arş. Gör.

6

1

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

https://egitim.aksaray.edu.tr/

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Şehircilik

SAY

Arş. Gör.

6

1

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

https://mimarlik.aksaray.edu.tr/

Mimarlık Bölümü veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak. Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalın’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Bir Cevap Yazın

Top