Buradasınız
Ana Sayfa > İlanlar > Araştırma Görevlisi > Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alımı İlanı

Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alımı İlanı

Gazi Üniversitesi birimlerine alınacak 4 Profesör, 28 Doçent, 20 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 52 öğretim üyesi alımına ilişkin  ilan 29 Eylül 2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48.
Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları
sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler
müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun
olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi
(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde
yer alan;
 Özgeçmiş,
 Yayın Listesi,
 (2) iki adet fotoğraf,
 Nüfus cüzdanı sureti,
 Doçentlik belgesi,
 Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu.
(http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)
 Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça
belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili
Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)
DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi
(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde
yer alan;
 Özgeçmiş,
 Yayın Listesi,
 (2) iki adet fotoğraf,
 Nüfus cüzdanı sureti,
 Doçentlik belgesi,
 Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu.
(http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
 Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve
yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri
için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi
(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde
yer alan;
 Özgeçmiş,
 Yayın Listesi
 (2) iki adet fotoğraf,
 Nüfus cüzdanı sureti,
 Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K
Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)
 Yabancı Dil Belgesi
 Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu.
(http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
 Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve
yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili
Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
(*) Not: Üniversitemiz Polatlı İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu ilanına
başvuru yapacak olan adayların ilgili belge ve dosyalarla birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 29.09.2017
Bitiş Tarihi : 13.10.2017

Haber Kaynağı: https://goo.gl/wV2EQh

Görsel Kaynağı: https://goo.gl/E7iMbJ

Bir Cevap Yazın

Top