Buradasınız
Ana Sayfa > Duyurular > Amasya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Amasya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.  ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Profesör kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ise ilanın ulusal gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. (Bu ilanımız  05.07.2017 tarih ve 30115 sayılı  Resmi  Gazete  ile 05.07.2017 tarihli Posta Gazetesi’nde yayımlanmıştır.)

1-Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha jüri dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha jüri dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin b fırkasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Başvuru dilekçesine hangi dilden sınava girileceği belirtilecektir.)

3-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4-Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Dilekçe ve Ekleri

1-  Başvuru dilekçesi  http://pdb.amasya.edu.tr/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2-  Fotoğraf (4 adet )

3-  Özgeçmiş

4-  Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı)

5-  Yayın listesi

6-  Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7-  Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurumdışı başvuranlardan )

8-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

9-  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı 2 Adet)  (  http://pdb.amasya.edu.tr/formlar.aspx ) adresinden temin edilecektir.

 

Jüri Dosyası

1-  Özgeçmiş

2-  Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi

3-  Yayın Listesi ve Yayınlar

 

 

 

Birimi

 

 

Bölümü

 

 

Anabilim Dalı

 

 

Ünvanı

 

DERECESİ

 

ADET

 

 

IKLAMALAR

 

Teknoloji

Fakültesi

 

Makine Mühendisliği Bölümü

 

Termodinamik

ABD

 

 

Profesör

 

 

1

 

 

1

 

Termodinamik kavramlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

Fen Edebiyat

Fakültesi

 

Biyoloji

Bölümü

 

 

Biyoloji ABD

 

 

Profesör

 

 

1

 

 

1

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi alanında uzmanlaşmış olmak ve “Lycopersicon e sculentum mill” konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Beyin ve Sinir

Cerrahisi ABD

 

 

 

 

 

Yrd. Doç.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Subaraknoid  kanama  ve  serebral vazospazm tedavisi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Sağlık

Yüksekokulu

 

 

Ebelik

Bölümü

 

 

 

Ebelik ABD

 

 

 

Yrd. Doç.

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

Ebelik alanında Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olup, yüksek riskli gebeliklerle ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

 

 

 

 

 

İktisat

 

 

 

 

 

İktisat Teorisi

 

 

 

 

 

Yrd. Doç.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Lisans, Lisansüstü eğitimini İktisat alanında yapmış  olup,  Refah  İktisadı  alanında çalışmış olmak.

 

 

 

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

 

 

 

İktisat

 

 

 

İktisat Politikası

 

 

 

 

Yrd. Doç.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında doktora yapmış olup, Döviz Kuru üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

 

 

 

 

İktisat

 

 

 

 

İktisat Tarihi

 

 

 

 

Yrd. Doç.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Lisansüstü çalışmalarını İktisat alanında yapmış olup, Dış Ticaret üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

 

 

İşletme

 

Üretim Yönetimi

ve Pazarlama

 

 

 

Yrd. Doç.

 

 

 

1

 

 

 

1

Genel   İşletme   alanında  Doktora  yapmış olup, İşletmelerde Değişim Süreçleri ve Bankalara Uygulamaları üzerine çalışma yapmış olmak.
 

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

 

 

İşletme

 

Yönetim ve

Organizasyon

 

 

 

Yrd. Doç.

 

 

 

1

 

 

 

1

 

İşletme alanında Doktora yapmış olup, Kültür ve Kurumsal Sosyal Sorumluluklar Üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

Not: Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvurular Personel Daire Başkanlığına Şahsen Yapılacaktır.

Kaynak: goo.gl/NbczBV

Görsek Kaynak: goo.gl/naUbMo

Bir Cevap Yazın

Top