Buradasınız
Ana Sayfa > Duyurular > Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı

Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaların 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSSP3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan baz alınacaktır.

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on ) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

e) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

f) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi ünvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

A -WEB UYGULAMALARI YAZILIM GELİŞTİRME KIDEMLİ UZMANI (2 kişi ) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

İlgili yönetmeliğin genel şartlar niteliklerinde (b) fıkrasında bulunan öğrenim şartlarını taşımak. Başvuracak kişinin:

 • Nesne yönelimli PHP programlama konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Laravel Framework ile yazılım geliştirme ve Symfony ve Zend Framework konusunda deneyimli olmak,
 • MySQL veri tabanı yönetim sistemi ve SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması konusunda deneyim sahibi,
 • HTML, CSS, JQuery, Ajax ve Bootstrap konularında bilgi sahibi,
 • Angular konusunda bilgi sahibi,
 • Web Servisleri konusunda deneyimli (SOAP, REST),
 • Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyimli (Git),
 • Tercihen Linux ve Apache konusunda bilgi sahibi,
 • Memcached/Redis/Opcache, Varnish/HTTP Cache bilgisi olan,
 • Güvenli kod geliştirme ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,
 • Başvuranın ayrıca Java gibi dili biliyor olması tercih nedenidir.

B-WEB UYGULAMALARI YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

İlgili yönetmeliğin genel şartlar niteliklerinde (b) ve (c) fıkrasında bulunan öğrenim şartlarını taşımak.

 • Nesne yönelimli PHP programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında en az 3 yıl deneyimli olmak,
 • Laravel Framework ile yazılım geliştirme konusunda deneyimli ve Symfony ve Zend Framework deneyim sahibi,
 • MySQL veri tabanı yönetim sistemi ve SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması konusunda tecrübeli,
 • HTML, CSS, JQuery, Ajax ve Bootstrap konularında bilgi sahibi,
 • Angular konusunda bilgi sahibi,
 • Web Servisleri konusunda deneyimli (SOAP, REST),
 • Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyimli (Git),
 • Tercihen Linux ve Apache konusunda bilgi sahibi,
 • Memcached/Redis/Opcache, Varnish/HTTP Cache bilgi sahibi,
 • Güvenli kod geliştirme ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,
 • Başvuranın ayrıca Java gibi dili biliyor olması tercih nedenidir.

C-LINUX SİSTEM YÖNETİCİSİ (2 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

 • En az 3 yıl linux sistem yönetim deneyimine sahip olmak.
 • Linux CentOS, RedHat, Ubuntu sürümlerini yönetmekte çok iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Linux Bash scripting, sistem güvenliği, IPtables konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sanallaştırma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak (tercihen VMWare ve/veya KVM),
 • Bind DNS, DHCP, IIS, SysLog, postfix, SNMP, Apache HTTP Server konularında deneyim ve bilgi sahibi olmak,
 • Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • PHP, PYTHON programlama dillerine hakim, scripting dillerinden biriyle kabuk programlama deneyimine sahip olmak,
 • Networking/ağ bilgisine sahip olmak
 • IIS, Apache,Nginx, LDAP  sistemleri yönetiminde deneyim sahibi olmak
 • MYSQL,MSSQL database yönetiminde bilgi sahibi olmak
 • Kurumsal bilgisayar ve çok kullanıcılı ortamda (en az 5000), kurulum, bakım, destek faaliyetlerini sürdürmüş ve yönetmiş olmak,
 • Çok sunuculu (en az 30) ortamlarda sunucu kurulum, bakım, güncelleme ve iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak,
 • MS Exchange, Zimbra veya Postfix vb. tabanlı e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma ve yönetimini yapmış olmak,
 • Firewall, IPS, IDS ve sistem güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • SAN Switch topolojisi, WWN, Block, iSCSI, HBA kart vb. storage network teknoloji ve terminolojileri hakkında orta seviyede bilgi sahibi olmak,

D-AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

 • Linux sistemlerinde sistem yöneticisi deneyimine sahip olmak,
 • Yönetilebilir switch’lerin minimum konfigürasyonu (IP, Password, Telnet erişim konfigürasyonu) konusunda bilgi sahibi olmak,
 • VLAN, STP, gibi network altyapısı ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Minimum 1000 adet uç noktanın bulunduğu ağlarda firewall, IPS, IDS ve sistem güvenliği konusunda bilgi ve  en az 5 sene deneyim sahibi olmak,
 • LDAP, DNS, DHCP, VPN, vb. sistemlerin kurulum ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
 • Python veya Perl dillerinde orta derecede programlama deneyimine sahip olmak
 • Güvenlik uzmanı eğitimi sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

E-YAZILIM GELİŞTİRME PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

 • PHP ve/veya Java  ortamında en az 5 yıllık yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak ve ilgili endüstride en az 2 yıllık proje yönetimi deneyimine sahip olmak,
 • En az 20 kişilik yazılım, analiz ve destek ekibi yönetim deneyimine sahip olmak,
 • Yazılım programlama ve geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Çapraz işlevli proje ekipleri kurabilir ve yönetebilir becerisine sahip olmak.
 • Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework, Java Persistence API – JPA, Hibernate, EclipseLink) konularında bilgi sahibi olmak,
 • Web programlama konularında (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AngularJS, Node.js, v.b.) ve kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
 • PHP, JSF, Spring, GWT, Wicket vb. platformları kullanmış olmak,
 • Çevik yöntemler (Agile) kullanan projelerde çalışmış olmak,
 • Versiyon kontrol sistemlerini (TFS, GIT, SVN, vb.) kullanmış olmak,
 • Proje yönetim araçları (MS Project), Configuration Management (özellikle GIT) ve Issue Management (JIRA, You Track, Team Foundation Server TFS), MS Office (Excel, Access) kullanımı deneyimi olmak,
 • SSH, SSL, TLS protokolleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • MySQL, PostGreSQL, MSSql ve Oracle DB deneyim sahibi olmak,
 • Linux işletim sistemi hakkında deneyim sahibi olmak.
 • Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek ve geliştiren ekip yönetim deneyimine sahip olmak

F-AĞ ve GÜVENLİK PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi ) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

En az 10.000 kullanıcılı bir kurumun bilgi işlem merkezinde en az 5 yıllık yöneticilik veya yönetici yardımcılığı deneyimi sahibi olmak,

 • Kampüs ağ kurulum, planlama ve ağ operasyonları konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak,
 • Kurumsal bir ağda (en az 1000 uç noktası) güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistemi yönetmiş olmak,
 • En az 5 yıl 1.000 uç noktası bulunan ağ yönetimi deneyimi sahibi olmak,
 • Network protokolleri, yönetilebilir switch idareciliği, çok segmentli ağ tasarım ve yönetim deneyimi sahibi olmak,
 • VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip olmak,
 • Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Bind DNS, DHCP, IIS, Apache HTTP Server konularında bilgi sahibi olmak,
 • Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 03/11/2017 ile 20/11/2017 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 20/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı BEBEK İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),

3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.)

5) İlanda belirtilen A, B ve E pozisyonlarına başvuracak adaylar için; en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

6) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

7) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

8) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 100 aday sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ   

Yazılı sınav, 21/12/2017 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr  adresinde 25/12/2017 tarihinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav 26/12/2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ  İLANI

Yazılı ve  sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adaylar 29/12/2017 tarihinde www.boun.edu.tr  adresinde  ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI

Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır.

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4- Programlama Dilleri,

5- Linux sistem yöneticiliği

6- Bilgisayar Ağları,

7- Bilgi Güvenliği

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B.ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen konulardır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur

Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Ünvan

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)  

Minimum Tecrübe

İlgili Madde

WEB UYGULAMALARI YAZILIM GELİŞTİRME KIDEMLİ UZMANI
2 Kişi

12.000’e kadar

5

b

WEB UYGULAMALARI YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
3 Kişi

12.000/8.000’e kadar

3

b,c

LİNUX SİSTEM YÖNETİCİSİ
2 Kişi

12.000/8.000’e kadar

3

b,c

AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ  UZMANI
1 Kişi

12.000/8.000’e kadar

5

b,c

YAZILIM GELİŞTİRME PROJE YÖNETİCİSİ

 1 Kişi

15.000’e kadar

5

b

AĞ VE GÜVENLİK PROJE YÖNETİCİSİ 
1 Kişi

16.000’e kadar

5

b

İlgili Yönetmelik Maddeleri:
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler.)

ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi

03 Kasım 2017

Son Başvuru Tarihi

20 Kasım 2017

Yazılı Sınav Tarihi

21 Aralık 2017

Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi

25 Aralık 2017

Sözlü Sınav Tarihi

26 Aralık 2017

Sonuç Açıklanması

29 Aralık 2017

Yedeklerin alınması son tarih

02 Nisan 2018

 

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR 

Başvuru sırasına göre 10 (on) aday asıl, 10 (on) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 02/04/2018 tarihine kadar çağrılacaktır.

Haber Kaynağı: https://goo.gl/ytv5NY

Görsel Kaynağı: https://goo.gl/qdbJLN

Bir Cevap Yazın

Top