Buradasınız
Ana Sayfa > Etkinlikler > “Montessori Uygulayıcı Eğitimi” Kapsamında Çocuk Gelişimi Konuşuldu

“Montessori Uygulayıcı Eğitimi” Kapsamında Çocuk Gelişimi Konuşuldu

İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHSEM) ve Palet Okulları iş birliği ile düzenlenen “Montessori Uygulayıcı Eğitimi” kapsamında gerçekleştirilen seminerde çocuk gelişimi masaya yatırıldı.

Seminerde konuşan İbn Haldun Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, çocuk psikolojisini anlamada kullanılan projektif tekniklerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Projektif teknikleri, bireyin içsel düşüncelerine dayanan, duygu ve düşüncelerini yansıtmasını amaçlayan, temel olarak bir davranış kalıbının nesnel ve standart şekilde ölçümü şeklinde tanımlayan Prof. Bulut, “Bu testlerle bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları vb. hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Çocuk hikâye testleri ve psikanalitik hikâye testleriyle çocukların iç dünyalarındaki düşüncelere, yetenek ve becerilerine, performansları, güdüleri, tutumları, yaşadıkları olumlu ya da olumsuz verilere ulaşılabilir” dedi.

Projektif testlerin, bireyin iç dünyasındaki olguları daha iyi ifade etmesine olanak sağladığını belirten Prof. Bulut, “Projektif test kişinin istediği gibi cevap verebileceği muğlak bir uyaran sunar. Uyaran belirsiz olduğundan ve belli bir cevabı gerektirmediğinden, birey kişiliğini uyarana yansıtır. Projektif testler bireyin imgelemini harekete geçirir, kişinin hayali ürünlerle kendi hakkında bir şeyler açığa çıkaracağı varsayılır.” şeklinde konuştu.

Prof. Bulut, “Birey bu testlere verdiği cevapların anlam ve önemini bilmez, dolaylı bir yöntemdir. Kişiye cevap özgürlüğü vermektedir. Envanterlerde olduğu gibi “Evet”, “Hayır” şeklinde bir yapıtlara ve sıralama bulunmamaktadır. Kişiliği bütün olarak değerlendirmeye yönelmiştir. En yaygın olarak kullanılan projektif testler; Beier ve Rotter Cümle Tamamlama Testi, Tematik Algı Testi (TAT), Çocuk Algı Testi (CAT) ve Rorschach Mürekkep Lekesi Testi’dir.” ifadelerinde bulundu.

Loisa Duss tarafından geliştirilen psikanalitik hikayeler testinden bahseden Bulut, şöyle devam etti:

“Kişilik kompleksleri, sözel test şeklinde bireysel olarak çocuklara uygulanır. Uygulama süresi ve zaman sınırlaması yoktur. Test, yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikâyeden oluşur. Çocuğun hikâyeyi tamamlamak için verdiği cevaplardan zihin dünyasında neler olduğu anlaşılabilir. Denek bu testlerde hikayelerin birine takılır, manidar, sembolik yanıtlar verirse veya yanıt vermekten kaçınırsa bu o hikâye ve hikâye kahramanının denekte mevcut kompleksi uyandıracak bir çağrışım getirdiğinin kanıtıdır.”

Haber Kaynağı: https://goo.gl/eW5VYa

Görsel Kaynağı: https://goo.gl/eW5VYa

Bir Cevap Yazın

Top