Buradasınız
Ana Sayfa > Öğrenci > Burslar &Krediler > İstanbul Kültür Üniversitesi Burs İndirim Olanakları ve Şartları

İstanbul Kültür Üniversitesi Burs İndirim Olanakları ve Şartları

ÖSYS Başarısı:

ÖSYS sonuçlarına göre TS puan türünde ilk 1000’e, diğer puan türlerinden ilk 3000’e (yerleştirildiği Y-LYS veya Y-YGS puan türünden) giren adaylardan (DİL puanları hariç) İKÜ’de bir lisans programına yerleştirilen öğrenciler normal öğrenim süresi içinde yıllık eğitim-öğretim ücretini ödemezler ve buna ek olarak öğrencilere normal eğitim süresince aylık 900 TL (her yıl, 9 ay süresince) nakit öğrenci gereksinim bursu ile yıllık 2.000 TL nakit bilgisayar-kitap-cd bursu verilmekte, İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı sağlanmaktadır.

Nakit bursları karşılıksızdır. Hazırlık sınıfının zorunlu olan programlarda 5 yıl, hazırlık sınıfı zorunlu olmayan programlarda ise 4 yıl boyunca; öğrenci başarılı olduğu (GNO’nın 2 ve üzerinde olması) sürece devam eder. Daha önce herhangi bir üniversitede 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul eğitimini tamamlayarak mezun olanlara veya eğitimini tamamlamadan kayıt sildirenler ilk 1000 ve ilk 3000 bursundan yararlanamazlar.

İKÜ’nün lisans bölümlerinin Tam Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanlarında 7 yıl, ön lisans programlarının Tam Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanlarında ise 4 yıl boyunca kesintisiz eğitim olanağı sunulmaktadır.

Anlaşmalı Kurum İndirimleri:

Anlaşmalı Kurum İndirimleri protokol imzalanan eğitim kurumlarının 2017 yılı mezunlarına uygulanmaktadır. 2017 yılı anlaşmalı kurumlar; Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Final Eğitim Kurumları, Dilko Eğitim Kurumları, Çınar Okulları, Boğaziçi Eğitim Kurumları, Birikim Okulları, Özel Suna Doğruyol Resim Kursu, Sanayi-i Nefise Güzel Sanatlar ve Tasarım Atölyesi, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’dir.

Anlaşmalı Kurum İndiriminden yararlanılması için adayın ilk tercih indirimi koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Yüksek Lisansa Ücretsiz Devam Bursu:

ÖSYS sonuçlarına göre ilk 5000’e (yerleştirildiği Y-LYS ya da Y-YGS puan türünden) giren adaylardan (DİL-1 puanı hariç) İKÜ’de bir lisans programına yerleştirilen öğrencilere, lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra, İKÜ Enstitülerinde ücretsiz yüksek lisans eğitimi hakkı verilmektedir.

İngilizce Hazırlık Eğitiminde İndirim Fırsatı:

Türkçe eğitim veren bir bölümü kazanıp İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen Tam Burslu ve %75 Burslu öğrencilere %75 oranında, %50 Burslu öğrencilere %50 oranında, %25 Burslu öğrencilere ise %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Bunların dışında öğrencilerin sahip oldukları diğer burs ve indirim koşulları da hazırlık sınıfı için geçerlidir.

İlk Tercih İndirimi:

İKÜ’de ön lisans ve lisans programlarına, birinci tercihlerinden yerleşenlere %15 oranında indirim uygulanır. Ayrıca; 1’inci sıradan itibaren hiç ara vermeden İKÜ’yü tercih edenlere; bu tercihlerinden kaçıncı sıraya yerleştiklerine bakılmaksızın, %15 oranın İlk Tercih İndirimi uygulanmaktadır.

Başarı Bursları:

İKÜ’nün ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin, belli ölçütler doğrultusunda belirlenen yılsonu başarıları doğrultusunda hak kazandıkları burslardır.

İhtiyaç Bursları:

Eğitimlerini sürdürebilmeleri için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere İstanbul Kültür Üniversitesi Burs Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda sağlanan nakdi burslardır.

Sporda Başarı İndirimi (Okul Takımı):

Öğrencinin, İKÜ’nün herhangi bir okul takımında görev alması halinde ödeyeceği katkı payından %10 oranında indirim sağlanmaktadır. Bu indirim öğrencinin okul takımlarında görev aldığı akademik yılı kapsar. İndirimin verilmesini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önerir.

Mütevelli Heyeti ve Kültür Eğitim Vakfı (KEV) İndirim Olanakları:

İKÜ Yönetim Kurulu kararlarının belirleyici olduğu; eğitim ve öğretim ücretlerinden belli koşullar doğrultusunda yapılabilecek indirimleri kapsayan burslardır. Yapıldığı akademik yıl için geçerlidir. Akademik başarısızlık, disiplinsizlik, katkı payı ödemelerinin zamanında yapılmaması, program değiştirmesi veya hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde kesilir. Katkı payından indirimlerin genel koşulları şöyledir:

Çift Anadal-Yandal Avantajı:

Birinci anadal diploma programında mezuniyet hakkını elde eden, ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren azami eğitim süresi kadardır. Çift anadal ve yandal eğitim ücreti, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Mütevelli Heyet, ÇAP ve Yandal için Hazırlıkta geçirilen süre ve kayıt dondurma süresi hariç olmak üzere anadal programında geçirilen 10 yarıyıl süresince ücret alınmamasına karar vermiştir.

Bu süre sonunda ÇAP ve Yandal programını bitiremeyen öğrenciler, birinci anadaldaki ücret ve ödeme koşullarına tabi olurlar.

%25 ve Ücretli Kontenjanlara Yerleşen Öğrencilerin Faydalanabilecekleri İndirimler:

 1. Ebeveynlerin Mesleklerine ya da Kardeş Eğitimine Göre Belirlenen Katkı Payı İndirimi:
  Öğrencinin anne ya da babasının; öğretmen, hâkim, savcı, öğretim üyesi çalışanı veya emeklisi olması halinde öğrenci katkı payından %10 oranında, indirim uygulanır.
 2. Kültür Koleji Mezunu ve Kültür Koleji Mezunlar Derneğine üye olan kişinin kendisine, çocuğuna, kardeşine, eşine, torununa dernek yazısını ibraz etmesi koşulu ile katkı payından %15 oranında indirim uygulanır.
 3. Öğrencinin kardeşi İstanbul Kültür Eğitim Kurumları’nda öğrenci ise belgelemesi koşuluyla katkı payından %10 oranında, indirim uygulanır.
 4. Öğrencinin kardeşlerinden birinin daha önce İstanbul Kültür Üniversitesi programlarının herhangi birinden mezun olması durumunda- İKÜ Mezunları ve Mensupları Derneği’ne üye olması ve dernek yazısını ibraz koşuluyla katkı payından %15 oranında,
 5. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin bölüm veya programlarında aynı anda birden fazla kardeşin eğitim görmesi durumunda her bir kardeşin katkı payından %10 oranında indirim uygulanır.
 6. İlk Tercih İndirimi: İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans programlarına, birinci tercihlerinden yerleşenlere %15indirim uygulanır. Ayrıca; 1’inci sıradan itibaren hiç ara vermeden İKÜ’yü tercih edip bu tercihlerinden kaçıncıya yerleşirse yerleşsin %15 İlk Tercih İndirimi uygulanır.
 7. İhtiyaç Bursları: Eğitimlerini sürdürebilmeleri için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize İstanbul Kültür Üniversitesi Burs Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda sağlanan nakdi burslardır.
 8. Başarı Bursları: İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin, belli ölçütler doğrultusunda belirlenen yılsonu başarıları doğrultusunda hak kazandıkları burslardır.
 9. Sporda Başarı İndirimi: Üniversitemiz öğrencileri Üniversitemizin herhangi bir okul takımında görev alması halinde ödeyeceği katkı payından %10 oranında indirim sağlanır. Bu indirim öğrencimizin okul takımlarında görev aldığı akademik yılı kapsar. Bu indirimin verilmesini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önerir.
 10. Ortaöğretim IB Programları Başarısına Göre Belirlenen Katkı Payı İndirimi: Öğrencinin IB Diploma notu aşağıdaki gibi ise %25 ÖSS bursu aşağıdaki oranlara yükseltilir ve diğer indirimleri uygulanmaz.
  1. IB Diploma notu 40 ve üzerinde olan öğrencilere %100
  2. IB Diploma notu 35-39,99 arasında olan öğrencilere %75
  3. IB Diploma notu 30-34,99 arasında olan öğrencilere %60

DİKKAT!

%25 Burslu ve Ücretli Kontenjanlara Yerleşen Öğrencilere ÖSYS bursu hariç yapılan indirimlerin toplamı %40’ı aşamaz. (Başarı, sporcu ve ihtiyaç (harçlık) bursları hariç.)

%50 ve %75 ÖSYS Burslu Kontenjanlara Yerleşen Öğrencilerin faydalanabilecekleri İndirimler:

 1. İlk Tercih İndirimi: İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans programlarına, birinci tercihlerinden yerleşenlere %15 indirim uygulanır. Ayrıca; 1’inci sıradan itibaren hiç ara vermeden İKÜ’yü tercih edip bu tercihlerinden kaçıncıya yerleşirse yerleşsin %15 İlk Tercih İndirimi uygulanacaktır.
 2. İhtiyaç Bursları: Eğitimlerini sürdürebilmeleri için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize İstanbul Kültür Üniversitesi Burs Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda sağlanan nakdi burslardır.
 3. Başarı Bursları: İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin, belli ölçütler doğrultusunda belirlenen yılsonu başarıları doğrultusunda hak kazandıkları burslardır.
 4. Sporda Başarı İndirimi: Üniversitemiz öğrencileri Üniversitemizin herhangi bir okul takımında görev alması halinde ödeyeceği katkı payından %10 oranında indirim sağlanır. Bu indirim öğrencimizin okul takımlarında görev aldığı akademik yılı kapsar. Bu indirimin verilmesini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önerir.
 5. Ortaöğretim IB Programları Başarısına Göre Belirlenen Katkı Payı İndirimi: Ortaöğretimlerin IB programlarından mezun olan öğrencilerin diploma derecelerine göre katkı paylarından aşağıdaki oranlarda indirim sağlanır. Ancak Öğrenci aşağıdaki IB burs oranlarından daha büyük bir ÖSS bursuna sahip ise IB bursu uygulanmaz. ÖSS burs oranı aşağıdaki IB burs oranlarından daha küçük ise ÖSS bursu aşağıdaki oranlara yükseltilir.
 6. IB Diploma notu 40 ve üzerinde olan öğrencilere %100
 7. IB Diploma notu 35-39,99 arasında olan öğrencilere %75
 8. IB Diploma notu 30-34,99 arasında olan öğrencilere %60

DİKKAT!

%50 ve %75 ÖSYS Bursu Olanlar öğrenciler ebeveynlerin mesleklerine (Anne veya Baba Öğretmen, Öğretim Üyesi, Hâkim-Savcı) göre verilen ve kardeş eğitimine göre belirlenen indirimlerden (Kardeş İndirimi, İKÜ ve Kültür Koleji Mezunlar Derneği İndirimi) yararlanamazlar.

İNDİRİMLERİN KESİLMESİ, SÜRMESİ KOŞULLARI

ÖSYS Bursları lisans bölümlerinde 7 yıl, ön lisans programlarında 4 yıl koşulsuz uygulanmaktadır. (Disiplin cezası ve başka programlara yatay geçiş yapılması halinde kesilebilir.)

Başarıya Bağlı Olan İndirimler

 • İlk Tercih İndirimi
 • Ebeveynlerin Mesleklerine (Anne Veya Baba Öğretmen, Öğretim Üyesi, Hâkim-Savcı) Göre Verilen İndirimler
 • Mütevelli Heyeti İndirimleri
 • Kardeş Eğitimine Göre Verilen İndirimler
 • Mezunlar Derneği İndirimleri

Başarının koşulu her eğitim-öğretim yılının sonundaki genel not ortalamasının (GNO≥ 2.00) 2.00 ve üzerinde olmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta öğrencinin Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00’nin altına düştüğü zaman bursunun hemen kesilmemesidir. İlk yıl 2.00’nin altında kalırsa indirimi 2. yıl koşullu sürmektedir. Koşul ise 2. yıl GNO’nın 2.00’nin üstüne çıkmasıdır.

Örnek:

2016/2017 eğitim dönemi Bahar Yarıyılı sonundaki Genel Not Ortalaması (GNO)’ sı 2.00(iki) nin altında olan bir öğrenciye 2017/2018 dönemine ödeme planı yapılırken (ödeme yaparken) burs ve indirimine isabet eden tutar, izleyen yılın 21 Haziranı’na taksit olarak konulmakta; bu tarihte oluşacak Genel Not Ortalamasına bağlı olarak bu taksit ödenmekte veya iptal edilmektedir. (2.00 ve üzerinde ise iptal edilir, 2.00’nin altında ise ödenir.)

 

Haber Kaynağı: https://goo.gl/scGLxk

Görsel Kaynağı: https://goo.gl/MMCicF

Bir Cevap Yazın

Top