Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Üniversitelerden Haberler > Bahçeşehir Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı için Yatay Geçiş-Özet Bilgiler ve Uygulaması

Bahçeşehir Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı için Yatay Geçiş-Özet Bilgiler ve Uygulaması

Yatay Geçişler İki Farklı Türde Yapılabilmektedir:

· Merkezi Yerleştirme Puanı ile (ÖSYM Puanı ile) Geçiş

· Genel Not Ortalaması ile Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (ÖSYM Puanı ile) Yatay Geçiş (Uluslaraarsı öğrencilere uygulanmaz)

Merkezi Yerleştirme Puanı ile yapılacak geçişlerde; ÖSYS ile kayıt olunan yılda alınan puanın BAU’da o yıl yatay geçiş yapılmak istenen bölüme yerleşen son öğrencinin puanına eşit yada yüksek olması şartı aranır. Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçişler her dönem ve her sınıfa yapılabilir. Öğrenci statüsünde olunması ve daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmamış olmak şarttır. (Kayıt dondurmuş olmak, ders kaydı yapmamış olmak başvuruya engel değildir, yurt dışındaki üniversitelerden bu türden geçiş başvurusu alınmaz sadece güz yarıyılında KKTC’deki üniversitelerden bu türden başvuru alınır, Bahar yarıyılı için KKTC’ den başvuru alınmaz.) Bu kurallar hem kurum içi yani BAU öğrencisi, hem kurumlararası (başka üniversitelerden BAU’ya gelecek) geçişlerde uygulanır.

Genel Not Ortalaması ile Geçiş

Genel Not Ortalaması ile kurumlararası geçişlerde öğrencinin Genel Not Ortalaması en az 2,29/4.00 veya yüksek, Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin Genel Not Ortalaması en az 1,80/4.00 veya yüksek olmalıdır. Bu temel kurala ek olarak aşağıda belirtilen ek kurallarıda yatay geçiş yapacak öğrenci sağlaması gerekir. Şöyle ki;

a) Kurumlararası GNO ile geçişlerde;

· Yurt içindeki bir Üniversitede kayıtlı olanlar için istenen GNO ya ek olarak; başarı sıralaması olan programlar için 2015 ve sonrası kayıt yaptırmış olan öğrencilerin Hukuk için 150.000, Tıp için 40.000; 2016 ve sonrası kayıt yaptırmış öğrencilerin Mühendislik için 240.000, Mimarlık Fakültesi Mimarlık programı için 200.000 (Mimarlık Fakültesindeki diğer programlara uygulanmaz), 2017’de Öğretmenlik programlarına (BAU’da olanlar için) 240.000 sıralamasının içerisinde yer alması şarttır.

· Yurt dışındaki bir Üniversitede kayıtlı olup uluslararası öğrenci statüde olmayanlar için istenen GNO ya ek olarak; kayıtlı olduğu üniversitenin YÖK tanınırlığı olması gerekir. 2017-2018 akademik yılından önce yurt dışındaki bir Üniversiteye kayıtlı olanlar için eğer ÖSYS sınavına girmişse ÖSYS puanlarından BAU’ya başvuracağı lisans programının puan türünde 180 barajını geçmiş olması, önlisans programının puan türünde 150 barajını geçmiş olması gerekir. ÖSYS ye girilmemişse Universite Akademik Performans Sıralamasında (University Ranking by Academic Performance, URAP) yayınlanan ilk 500 sıralaması içine girmiş üniversitede kayıtlı olmak, ya da ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer belgelere sahip olmak. (SAT 1 : En az 1000 puan ACT : En az 21 Puan Abitur : En az 4 puan Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12 GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28 Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2 İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70)

2017-2018 akademik yılı ve sonrasında uluslararası öğrenci statüsünde olmayıp yurt dışındaki bir Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin başarı sıralaması aranan programlara GNO statüsünde başvuru yapabilmesi için yukarıda bahsedilen başarı sıralaması şartını sağlaması gerekmektedir.

· GNO ile yapılmak istenen yatay geçişler sadece Güz dönemi başında (hem yurt içi hem yurtdışı) yalnızca ilgili programların 2., 3. sınıflarına, Tıp için (2,3,4,5) yapılabilir.

b) Kurumiçi (BAU’daki bir programdan başka bir programa yatay geçiş), GNO notu 1,80 veya yüksek olması şart aranan geçişler;

· İstenen GNO’ya ek olarak; başarı sıralaması olan programlar için 2015 ve sonrası kaydolanlar öğrencilerin Hukuk için 150.000, Tıp için 40.000; 2016 ve sonrası kaydolanlar öğrencilerin Mühendislik için 240.000, Mimarlık Fakültesi Mimarlık programı için 200.000, (Mimarlık Fakültesindeki diğer programlara uygulanmaz), 2017’de Öğretmenlik programlarına (BAU’da olanlar için) 240.000 sıralamasının içerisinde yer alması şarttır.

· Öğrenci kayıtlı olduğu programın puan türünden farklı puan türü ile öğrenci alan programa GNO başvurusu ile yatay geçiş yapmak istiyorsa yatay geçiş yapılmak istenen programın puan türünde; yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin kendi bölümüne kayıt olunan yaptırdığı yılda o program için Türkiye’deki en düşük yerleştirme puanı ile yerleşen öğrencinin puanı kadar veya daha yüksek puana sahip olması gerekir.

· Aynı puan türü ile öğrenci kabul edilen programlara GNO ile yatay geçiş başvurusu için farklı puan türü için aranan en düşük puan şartı aranmaz. En düşük yerleştirme puanı şart aranmaz.

· GNO ile kurum içi yatay geçişler programların 2., 3. sınıflarına; Tıp Fakültesi için (2,3,4,5) sınıflarına Güz ve Bahar dönemlerinde yapılabilir. Tıp Fakültesi için sadece Güz döneminde başvuru alınır.

Üniversitemiz Senatosunun aldığı karara göre kurum içi yatay geçişler yalnızca bir defa yapılabilir. Kurumiçi ve Kurumlararası yatay geçişlerde Merkezi Yerleşme Puanı ile yatay geçiş bir defa yapılabilir ve öğrenci dilerse geldiği kurumdaki eski programına dönebilir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAU’da KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

· Bu öğrencilerin yatay geçişlerinde T.C.uyruklu öğrenciler için aranan taban puan şartı aranmaz. Yalnızca GNO şartı (1,80/4.00) aranır. BAU yönergesinde belirlenen başarı ölçütleri ve diğer belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler, ilgili akademik yılın her dönemi için belirlenen kontenjanlar ve öğrencinin ilk kayıt sırasında BAU’nun belirlediği kriterler esas alınarak ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

YATAY GEÇİŞLERDE DİL KOŞULU:

1- BAU’da yapılacak yatay geçişlerde öğrencinin takip edeceği programdaki dil yeterlilik koşulunu sağlaması gerekir.

2- Öğrenci programın gereği olan dil ile eğitim yapılan bir programdan yatay geçiş yapıyorsa dil yeterlilik belgesi istenmez.

3- Yatay geçiş koşullarını sağlayan ancak dil yeterliliği bulunmayan öğrencilere programın dilinden dil yeterlilik sınavına alınır. Başarılı olanlar programa kabul edilir, başarı olayanların programa kayıtları gerçekleşmez.

4- Merkezi yerleştirme puanı ile başvuran öğrencilerden sadece hazırlık ve 1. Sınıf öğrencileri dil yeterlilik sınavından başarısız olurlar ise, hazırlık sınıfına kayıt olabilirler.

 

Haber Kaynağı: https://goo.gl/8qBabj

Görsel Kaynağı:

Bir Cevap Yazın

Top